Navigacijski put

Gospodarska prognoza EU-a – sve veći oporavak - 25/02/2014

Chart with euro coins ©iStock

Europsko se gospodarstvo u većini država članica EU-a i dalje oporavlja, iako su dinamika i jačina oporavka različiti. Međutim, zbog duga i fiskalne konsolidacije koji su proizašli iz krize podrazumijeva se da će oporavak biti i dalje nestabilan.

Svi glavni pokazatelji ukazuju na stalan oporavak

Od posljednje jesenske prognoze EU-a popravili su se izgledi za europsku zajednicu država i za eurozonu. U cijelom EU-u zabilježen je rast BDP-a za 0,1 % u 2013., a predviđa se da će ove godine porasti za 1,5 % te u 2015. za 2 %. Prognoze rasta za eurozonu nešto su niže s 1,2 % u 2014. i 1,8 % u 2015.

Očekuje se da će se ove godine europski oporavak osjetiti diljem bloka europskih država te da će početi jačati u ranjivim državama na periferiji eurozone. Iako će razlike u rastu i dalje postojati, smanjit će se jaz između najuspješnijih zemalja i zemalja koje se još nose s poteškoćama. Predviđa se da će samo Cipar i Slovenija u 2014. još uvijek bilježiti negativne godišnje stope rasta BDP-a, dok bi do 2015. sva gospodarstva EU-a trebala ponovno bilježiti rast.

Olli Rehn, potpredsjednik Komisije nadležan za ekonomska i monetarna pitanja i euro, izjavio je: „Nakon što je sredinom protekle godine ponovno pokrenut rast, u Europi se bilježi sve veći oporavak. Jačanje domaće potražnje ove bi nam godine trebalo omogućiti da postignemo uravnoteženiji i održiviji rast. Europsko gospodarstvo postupno pronalazi svoju ravnotežu, a vanjska se konkurentnost poboljšava, posebno u najranjivijim zemljama. Iako je najgore možda iza nas, još se uvijek ne smijemo opustiti jer je oporavak i dalje skroman. Kako bismo ga ojačali i stvorili nova radna mjesta, moramo nastaviti sa provedbom gospodarskih reformi.”

Nezaposlenost

Uvjeti na tržištu rada samo će se neznatno poboljšati u 2014. i 2015. Razlog tome su činjenica da tržište rada obično ima sporu reakciju na oživljavanje gospodarstva te općenito spor oporavak gospodarskih djelatnosti u EU-u.

Stopa nezaposlenosti u eurozoni ove će se godine stabilizirati. Predviđanja ukazuju na to da će 2015. doći do blažeg smanjenja stope nezaposlenosti, na oko 10,4 % u EU-u i 11,7 % u eurozoni. U predviđenom će razdoblju i dalje postojati znatne razlike među državama članicama EU-a; predviđa se da će ovogodišnja stopa nezaposlenosti dostići 4,8 % u Austriji, a 26 % u Grčkoj.

Inflacija

Stopa inflacije u 2013. znatno se smanjila zahvaljujući nižim cijenama energenata i robe, slabijoj potražnji i stalnoj aprecijaciji eura. Predviđa se da će prigušena inflacija potrošačkih cijena tijekom ove godine i dalje slijediti negativan trend te da će dostići 1,2 % u EU-u i 1,0 % u eurozoni.

Javne financije

Od 2011. u EU-u su zabilježena znatna smanjenja u javnoj potrošnji, no najgore je za većinu zemalja možda prošlo jer u javnim proračunima nisu predviđena znatna nova smanjenja za preostalo predviđeno razdoblje.

Očekuje se da će u 2014. proračunski deficiti dostići 2,70 % BDP-a u EU-u i 2,6 % BDP-a u eurozoni. Predviđanja ukazuju na to da će omjer duga u odnosu na BDP u 2014. dostići 90 % u EU-u i 96 % u eurozoni.

Priopćenje za tisak: zimska gospodarska prognoza

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?

Korisne poveznice