Cosán nascleanúna

Réamhaisnéis eacnamaíoch an AE - téarnamh ag teacht - 25/02/2014

Cairt ar a bhfuil boinn euro ©iStock

Tá téarnamh ar an ngeilleagar Eorpach ag dul ar aghaidh i bhformhór na mBallstát, ach ní chomh tapa ná chomh láidir céanna dó i ngach tír. Mar sin féin, fágann an t-ualach fiachais agus an comhdhlutú fioscach a lean an ghéarchéim airgeadais gur rud leochaileach a bheidh sa téarnamh.

Téarnamh leanúnach tuartha

Ón réamhaisnéis dheireanach a rinne an AE san fhómhar, tá feabhas tagtha ar an scéal sa bhloc agus i limistéar an euro. Maidir le hOlltáirgeacht Intíre an AE i gcoitinne, a mhéadaigh 0.1% in 2013, meastar anois gur méadú 1.5% a bheidh ann i mbliana agus 2% in 2015. Tá na réamhaisnéisí fáis do limistéar an euro beagán níos ísle,1.2% in 2014 agus 1.8% an bhliain dar gcionn.

Meastar go scaipfidh an téarnamh Eorpach ar fud an bhloic i mbliana agus gur i dtreise a rachaidh sé sna tíortha leochaileacha ar imeall limistéar an euro. Cé go leanfaidh na difreálaigh fáis, tiocfaidh cúngú ar an mbearna idir na tíortha is mó forbairt agus iadsan a bhfuil deacrachtaí fós acu. Sa bhliain 2014, is ón gCipir agus ón tSlóivéin amháin a mbeifear ag súil le rátaí fáis OTI bliantúla diúltacha; táthar ag súil go mbeidh gach geilleagar san AE ag fás arís faoi 2015.

Mar a dúirt Olli Rehn, Leas-Uachtarán an Choimisiúin um Ghnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais agus an euro: ''Tá téarnamh ag teacht san Eoraip, tar éis an fháis a thosaigh i lar na bliana anuraidh. Beidh an feabhas ar an éileamh intíre ina chabhair againn i mbliana fás níos cothroime agus níos inbhuanaithe a bhaint amach. Tá athchothromú ar an ngeilleagar Eorpach ag dul ar aghaidh agus tá feabhas ag teacht ar iomaíochas seachtrach, go háirithe sna tíortha is leochailí. B'fhéidir go bhfuil an chuid is measa den ghéarchéim curtha dínn againn, ach ní ceart dúinn ár maidí a ligean le sruth; is beag téarnaimh atá déanta fós. Chun an téarnamh a dhéanamh níos treise agus chun a thuilleadh post a chruthú, ní foláir dúinn cloí leis an athchóiriú eacnamaíoch.''

Dífhostaíocht

Is beag an dul chun cinn a fheicfear i margadh an tsaothair in 2014 ná in 2015. Is é is cúis leis sin an ghnáthmhoill a bhíonn ar mhargaí an tsaothair gníomhú nuair a tharlaíonn athrú sa mhargadh, agus gur téarnamh scáfar i gcoitinne atá á dhéanamh ag gníomhaíochtaí eacnamaíocha san AE.

Beidh an ráta dífhostaíochta i limistéar an euro níos cobhsaí i mbliana. Meastar go dtiocfaidh laghdú ar an dífhostaíocht in 2015, áfach, go 10.4% san AE agus go 11.7% i limistéar an euro. Mairfidh difríochtaí suntasacha idir Bhallstáit an AE i rith na tréimhse sin; meastar go mbeidh an ráta dífhostaíochta san Ostair fós ag 4.8% i mbliana agus 26% sa Ghréig.

Boilsciú

Tháinig laghdú suntasach ar ráta an bhoilscithe in 2013 a bhuí sin don titim ar phraghsanna fuinnimh agus tráchtearraí, beagéileamh agus an luachmhéadú atá i gcónaí ar an euro. Meastar go leanfaidh an maolú ar an mboilsciú ar phraghsanna tomhaltais ag titim i mbliana. Fanfaidh an ráta ag 1.2% agus 1.0% san AE agus i limistéar an euro faoi seach.

Airgeadas poiblí

Ó 2011 i leith, rinneadh laghduithe suntasacha ar chaiteachas poiblí san AE, seans go bhfuil an chuid is déine de sin thart i roinnt mhaith tíortha - níl aon laghduithe móra nua beartaithe don chuid eile do thréimhse na réamhaisnéise.

Sa bhliain 2014, meastar go bhfanfaidh easnaimh sa bhuiséad ag 2.7% agus 2.6% den OTI san AE agus i limistéar an euro faoi seach. Meastar go mbainfidh an cóimheas fiachais-OTI an t-uasmhéid amach in 2014 ag 90% san AE agus ag 96% i limistéar an euro.

Preaseisiúint: réamhaisnéis eacnamaíoch an gheimhridh

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links