Navigointipolku

Talouden elpyminen pääsemässä vauhtiin - 25/02/2014

Eurokolikoita viivadiagrammin päällä ©iStock

Talouden elpyminen jatkuu useimmissa EU-maissa, vaikkakin eri nopeudella ja eri suuruisena. Voimakas velkaantuminen ja finanssikriisiä seurannut julkisen talouden vakauttaminen pitävät elpymisen kuitenkin hauraana.

Talouden tilanne paranemassa

Sekä euroalueen että koko EU:n tulevaisuudennäkymät ovat parantuneet syksyn 2013 talousennusteesta. BKT:n kasvua vuonna 2013 on tarkistettu 0,1 prosenttiyksikköä ylöspäin. Vuonna 2014 kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan 1,5 prosenttia koko EU:ssa, ja vuonna 2015 kasvun odotetaan kiihtyvän 2,0 prosenttiin. Euroalueen kasvuennusteet ovat hieman alhaisemmat: 1,2 prosenttia tänä vuonna ja 1,8 prosenttia vuonna 2015.

Talouden elpymisen odotetaan laajenevan koko EU:n alueelle tänä vuonna. Näin myös heikommassa asemassa olevat euroalueen maat alkaisivat vahvistua. Vaikka kasvuvauhdissa on edelleen eroja, parhaiten pärjäävien maiden ja edelleen vaikeuksissa olevien maiden erot ovat pienenemässä. Vuonna 2014 BKT:n kasvun odotetaan olevan negatiivista ainoastaan Kyproksessa ja Sloveniassa, ja ensi vuodesta lähtien kaikkien EU-maiden talouksien ennustetaan taas kasvavan.

Talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaavan komission varapuheenjohtajan Olli Rehnin mukaan "elpyminen on päässyt vauhtiin talouden käännyttyä kasvuun viime vuoden puolivälissä. Vuoden 2014 aikana kotimaisen kysynnän vahvistumisen pitäisi johtaa tasapainoisempaan ja kestävämpään kasvuun. Euroopan talous on tasapainottumassa ja kilpailukyky paranee erityisesti heikoimmassa asemassa olevissa maissa. Vaikka pahin kriisi saattaa olla jo ohi, itsetyytyväisyyteen ei ole varaa, koska elpyminen on edelleen hidasta. Talousuudistuksia on jatkettava, jotta elpyminen vahvistuu ja työpaikkoja syntyy enemmän."

Työttömyys

Työmarkkinoiden tilanteen odotetaan kohentuvan vain hieman vuosina 2014 ja 2015. Tämä johtuu siitä, että työmarkkinoiden kehitys seuraa yleensä viipeellä talouden kasvua. Myös taloudellisen toimeliaisuuden elpyminen on ollut EU:ssa yleisesti ottaen verkkaista.

Euroalueen työttömyysasteen odotetaan vakiintuvan tänä vuonna. Vuonna 2015 työttömyysasteen ennustetaan kuitenkin hieman alenevan: koko EU:ssa 10,4 prosenttiin ja euroalueella 11,7 prosenttiin. Erot EU-maiden välillä ovat ennustejaksolla edelleen hyvin suuria: työttömyysasteen ennustetaan olevan tänä vuonna Itävallassa 4,8 prosenttia ja Kreikassa 26 prosenttia.

Inflaatio

Inflaatio hidastui huomattavasti vuonna 2013, mikä johtui energian ja hyödykkeiden hintojen laskusta, heikosta kysynnästä ja euron vahvistumisesta. Kuluttajahintainflaation odotetaan hidastuvan edelleen tämän vuoden aikana. Sen arvioidaan pysyttelevän EU:ssa 1,2 prosentissa ja euroalueella 1,0 prosentissa.

Julkinen talous

EU-maissa on tehty huomattavia julkisten menojen leikkauksia vuodesta 2011 lähtien. Tuntuvimmat säästötoimet on nyt kuitenkin useimmissa maissa tehty, eikä ennustekaudelle ole suunnitteilla uusia huomattavia menojen leikkauksia.

Vuonna 2014 julkisen talouden alijäämän odotetaan supistuvan koko EU:ssa 2,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen ja euroalueella 2,6 prosenttiin. Julkisen velan suhteessa BKT:hen ennustetaan kasvavan koko EU:ssa 90 prosenttiin ja euroalueella 96 prosenttiin.

Lehdistötiedote: EU:n talven 2014 talousennuste

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä