Navigatsioonitee

ELi majandusprognoos – majanduse elavnemine jätkub - 25/02/2014

Graafik euromüntidega ©iStock

Euroopa majanduse elavnemine jätkub enamikus liikmesriikides, kuid erineva kiiruse ja tugevusega. Finantskriisi ajast pärinevad võlad ja eelarve konsolideerimine tähendavad siiski seda, et majanduse taastumine on ebakindel.

Kõik peamised näitajad kajastavad majanduse jätkuvat taastumist.

Alates eelmisest, s.o ELi sügisesest majandusprognoosist, on nii ELi kui terviku kui ka euroala väljavaated paranenud. ELi SKP kasvas 2013. aastal 0,1%, käesolevaks aastaks prognoositakse 1,5% ning 2015. aastaks 2% kasvu. Euroala kasvuprognoos on veidi tagasihoidlikum – 1,2% 2014. aastal ja 1,8% järgmisel aastal.

Sellel aastal oodatakse Euroopa majanduse laiapõhjalist taastumist kogu ELis ning selle tugevnemist euroala perifeersetes haavatavamates riikides. Majanduskasvu erinevused jäävad küll püsima, kuid lõhe paremini toime tulevate riikide ning raskustes olevate riikide vahel väheneb. 2014. aastal prognoositakse negatiivset SKP kasvu ainult Küprosele ja Sloveeniale; 2015. aastal peaksid kõik ELi liikmesriigid olema majanduskasvu teel.

Majandus- ja rahaküsimuste ning euro eest vastutav komisjoni asepresident Olli Rehn sõnas: „Euroopa majandus on pärast eelmise aasta keskpaigas alanud majanduskasvu taastumist elavnemas. Sisenõudluse suurenemine 2014. aastal peaks aitama kaasa tasakaalustatumale ja jätkusuutlikumale majanduskasvule. Euroopa majandus tasakaalustub ja väline konkurentsivõime paraneb, eeskätt kõige haavatavamates riikides. Ehkki kõige hullem osa kriisist võib nüüd möödas olla, tuleb jõupingutustega jätkata, kuna majanduse elavnemine on endiselt tagasihoidlik. Püsida tuleb reformikursil, et majanduse elavnemine tugevneks ja loodaks uusi töökohti.”

Töötus

Tööturul paraneb olukord 2014. ja 2015. aastal ainult vähesel määral. See on nii, kuna tööturg reageerib majanduse elavnemisele tavaliselt teatava hilinemisega ning kuna majandustegevuse üldine taastumine ELis on olnud tagasihoidlik.

Euroalal töötuse määr käesoleval aastal stabiliseerub. 2015. aastaks prognoositakse siiski tööpuuduse vähenemist 10,4%-ni ELis ja 11,7%-ni euroalal. Prognoosiga hõlmatud ajavahemikul jäävad olulised erinevused ELi liikmesriikide vahel püsima – tööpuuduseks ennustatakse 2014. aastal Austrias 4,8% ja Kreekas 26%.

Inflatsioon

Inflatsioonimäär vähenes 2013. aastal pidevalt – seda tänu langevatele energia ja kaupade hindadele, vähesele nõudlusele ning euro jätkuvale kallinemisele. Mõõdukas tarbijahinnaindeksi inflatsioon jätkab prognoosi kohaselt käesoleval aastal oma langustrendi. ELis ja euroalal on see vastavalt 1,2% ja 1,0%.

Valitsemissektor

Alates 2011. aastast on ELis tehtud olulisi avalike kulude kärpeid. Halvimad ajad on aga ilmselt enamikus riikides möödas, uusi olulisi avaliku sektori kulude kärpeid ei ole järgnevaks prognoosiperioodiks kavandatud.

2014. aastal on eelarvepuudujääk ELis eeldatavasti 2,7% ja euroalal 2,6% SKPst. Valitsemissektori võla suhe SKPsse ulatub 2014. aastal ELis 90%-ni ja euroalal 96%-ni.

Pressiteade: talvine majandusprognoos

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad