Διαδρομή πλοήγησης

Οικονομικές προβλέψεις για την ΕΕ: η ανάκαμψη κερδίζει έδαφος - 25/02/2014

Διάγραμμα με κέρματα του ευρώ ©iStock

Η οικονομική ανάκαμψη συνεχίζεται στα περισσότερα κράτη μέλη, αν και με διαφορετικό ρυθμό και ένταση. Παραμένει, όμως, εύθραυστη λόγω του χρέους και της δημοσιονομικής εξυγίανσης που κληροδότησε η οικονομική κρίση.

Όλοι οι βασικοί δείκτες δείχνουν ότι η ανάκαμψη συνεχίζεται

Οι προοπτικές τόσο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και για την Ευρωζώνη ειδικότερα έχουν βελτιωθεί σε σχέση με τις τελευταίες οικονομικές προβλέψεις το περασμένο φθινόπωρο. Το ΑΕΠ της ΕΕ συνολικά, του οποίου ο ρυθμός αύξησης ήταν 0,1% το 2013, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 1,5% φέτος και 2% το 2015. Οι αντίστοιχες προβλέψεις για την Ευρωζώνη είναι κατά τι χαμηλότερες: 1,2% το 2014 και 1,8% το επόμενο έτος.

Η οικονομική ανάκαμψη αναμένεται ότι φέτος θα έχει μεγαλύτερο εύρος, καλύπτοντας το σύνολο της Ένωσης, και ότι θα αρχίσει να ενισχύεται στις ευάλωτες χώρες στην περιφέρεια της Ευρωζώνης. Αν και εξακολουθούν να παρατηρούνται διαφορές στα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης, το χάσμα ανάμεσα στις χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις και αυτές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες θα μειωθεί. Το 2014 μόνον η Κύπρος και η Σλοβενία προβλέπεται να καταγράψουν αρνητικά ετήσια ποσοστά αύξησης του ΑΕΠ. Έως το 2015, όλες οι οικονομίες της ΕΕ αναμένεται ότι θα βρίσκονται και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και το Ευρώ, Όλι Ρεν, δήλωσε σχετικά: "Η ανάκαμψη κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη, μετά την επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης στα μέσα της περυσινής χρονιάς. Η τόνωση της εγχώριας ζήτησης αναμένεται φέτος να μας βοηθήσει να επιτύχουμε μια πιο ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη. Η επανεξισορρόπηση της ευρωπαϊκής οικονομίας συνεχίζεται και η εξωτερική ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται, ιδίως στις πιο ευάλωτες χώρες. Μπορεί η χειρότερη φάση της κρίσης να βρίσκεται πίσω μας, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζουμε. Η ανάκαμψη βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα. Για να ενισχυθεί και να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας, πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων.

Ανεργία

Το 2014 και το 2015 αναμένεται μόνο μικρή βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Αυτό οφείλεται, αφενός, στο ότι οι βελτιώσεις στις αγορές εργασίας έπονται κατά κανόνα της οικονομικής ανάκαμψης και, αφετέρου, στους δειλούς ρυθμούς ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ.

Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη θα σταθεροποιηθεί φέτος. Το 2015, ωστόσο, προβλέπεται μικρή μείωση του ποσοστού των ανέργων, το οποίο αναμένεται να είναι 10,4% στην ΕΕ και 11,7% στην Ευρωζώνη. Σημαντικές διαφορές εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των χωρών της ΕΕ στον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων. Η ανεργία προβλέπεται στο 4,8% στην Αυστρία και στο 26% στην Ελλάδα φέτος.

Πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός μειώθηκε σημαντικά το 2013 χάρη στη μείωση των τιμών ενέργειας και βασικών εμπορευμάτων, τη χαμηλή ζήτηση και τη συνεχιζόμενη ανατίμηση του ευρώ. Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή αναμένεται να συνεχίσει φέτος την καθοδική του πορεία. Στην ΕΕ και την Ευρωζώνη θα ανέλθει στο 1,2% και 1,0% αντίστοιχα.

Δημόσια οικονομικά

Από το 2011 και μετά οι δημόσιες δαπάνες έχουν μειωθεί σημαντικά στην ΕΕ. Για τις περισσότερες χώρες εκτιμάται ότι τα χειρότερα έχουν παρέλθει. Δεν σχεδιάζονται νέες περικοπές των κρατικών προϋπολογισμών για το υπόλοιπο της περιόδου των προβλέψεων.

Το 2014 το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται ότι θα ανέλθει στο 2,70% του ΑΕΠ για την ΕΕ και στο 2,6% του ΑΕΠ για την Ευρωζώνη. Η αναλογία χρέους-ΑΕΠ προβλέπεται ότι το 2014 θα ανέλθει στο 90% για την ΕΕ και στο 96% στην Ευρωζώνη.

Δελτίο Τύπου: χειμερινές οικονομικές προβλέψεις

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι