Sti

Økonomisk prognose fra EU: opsvinget vinder fodfæste - 25/02/2014

Graf med euromønter ©iStock

Det går bedre for økonomien i de fleste EU-lande, men tempo og styrke er forskellige. Gældskonsolideringen og den økonomiske genopretning efter finanskrisen betyder dog, at opsvinget fortsat er sårbart.

Alle hovedindikatorer tyder på fortsat fremgang

Siden EU's seneste prognose fra efteråret er der kommet bedre udsigter for både euroområdet og EU som helhed. BNP for hele EU er justeret opad med 0,1 procentpoint og ser nu ud til at stige med 1,5 % i år og 2 % i 2015. For euroområdet ligger vækstprognosen lidt lavere med 1,2 % i 2014 og 1,8 % året efter.

I EU ventes opsvinget at være pænt fordelt i år og at begynde at tage til i de udsatte lande i udkanten af euroområdet. Selv om der fortsat vil være forskelle på vækstraterne, vil kløften blive mindre mellem de lande, der klarer sig bedst, og de lande, der stadig har problemer. For 2014 ventes der kun et fald i BNP i Cypern og Slovenien. Senest i 2015 ventes alle lande i EU at have positive vækstrater igen.

Olli Rehn, EU-kommissær for økonomiske og monetære anliggender, udtalte: "Opsvinget i Europa er ved at få fodfæste, efter vi igen fik vækst midt i sidste år. Med den øgede indenlandske efterspørgsel i år bør vi opnå en mere afbalanceret og holdbar vækst. Det går bedre med at få afbalanceret Europas økonomi, og den eksterne konkurrenceevne er forbedret, især i de mest udsatte lande. Den værste del af krisen er formentlig overstået, men det betyder ikke, at vi bare kan hvile på laurbærrene, for opsvinget er stadig begrænset. Hvis opsvinget skal styrkes, og der skal skabes flere job, bliver vi nødt til at holde fast i den økonomiske reformpolitik.

Ledighed

På arbejdsmarkedet vil der kun ske mindre forbedringer i 2014 og 2015. Det skyldes, at arbejdsmarkedet plejer at skulle reagere på et økonomisk opsving, og at den økonomiske aktivitet i EU kun langsomt er på vej op igen.

Arbejdsløsheden i euroområdet vil blive stabiliseret i år. I 2015 forudses der dog et mindre fald i arbejdsløsheden til omkring 10,4 % i EU og 11,7 % i euroområdet. Der vil fortsat være betydelige forskelle blandt EU-landene i prognoseperioden. Arbejdsløsheden ventes at ligge på 4,8 % i Østrig og 26 % i Grækenland i år.

Inflation

Pristallet fald kraftigt i 2013 på grund af de faldende energi- og råvarepriser, den svage efterspørgsel og de fortsatte kursstigninger på euro. Der ventes stadig fald i forbrugerpristallet i løbet af året. For EU og euroområdet bliver tallene henholdsvis 1,2 % og 1,0 %.

Statsfinanser

Siden 2011 er der skåret meget i de offentlige udgifter i EU. Men det værste kan nu være overstået i de fleste lande. Der er ikke planer om væsentlige nedskæringer i resten af prognoseperioden.

I 2014 ventes budgetunderskud på 2,7 % og 2,6 % af BNP i henholdsvis EU og euroområdet. I EU ventes statsgælden at nå op på 90 % af BNP i 2014, mens tallet for euroområdet bliver 96 %.

Pressemeddelelse: Økonomisk vinterprognose

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links