Cesta

Podle prognózy EU bude hospodářské oživení pokračovat - 25/02/2014

Euromince ležící na papíru s grafem

Hospodářství se v řadě zemí EU dostává z nejhoršího, i když různým tempem i intenzitou. Přesto je oživení ekonomiky zatím nestabilní, a to kvůli dluhové a fiskální konsolidaci, k níž se muselo přikročit v důsledku finanční krize.

Všechny hlavní ukazatele naznačují pozitivní vývoj

Od poslední prognózy EU vydané na podzim se výhled pro země celé Unie i eurozóny zlepšil. Odhad růstu HDP Unie jako celku dosahuje pro letošní rok 1,5 % a příští rok 2 %, což je o 0,1 % více, než uváděla prognóza v roce 2013. Odhad růstu pro eurozónu je o něco nižší: 1,2 % v roce 2014 a 1,8 % v roce 2015.

K hospodářskému oživení by mělo dojít na celém území Unie a v oslabených státech na okraji eurozóny by měla začít ekonomika posilovat. Přestože rozdíly v růstu přetrvají, bude se propast mezi ekonomicky nejsilnějšími státy a státy, které čelí problémům, pomalu zacelovat. V roce 2014 se negativní vývoj HDP očekává pouze na Kypru a ve Slovinsku. Do roku 2015 by však měly začít hospodářsky růst všechny země EU.

Olli Rehn, místopředseda Komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro, k tomu uvedl: „V polovině minulého roku začalo hospodářství znovu růst a v celé Evropě se situace obrací k lepšímu. Posílení domácí poptávky v letošním roce by nám mělo pomoci dosáhnout vyváženějšího a udržitelnějšího růstu. Ekonomická rovnováha je čím dál silnější a zejména v nejvíce ohrožených zemích se zvyšuje vnější konkurenceschopnost. To nejhorší z krize již máme zřejmě za sebou, ale nesmíme se tím nechat ukolébat, protože hospodářské oživení zatím není příliš výrazné. Chceme-li, aby bylo silnější a vznikalo více pracovních míst, musíme v nastoupeném kurzu ekonomické reformy pokračovat.“

Nezaměstnanost

Podmínky na trhu práce se v letošním a příštím roce zlepší jen nepatrně. Je to dáno jednak typickou prodlevou, se kterou trh práce na hospodářský vzestup reaguje, jednak celkově slabším oživením hospodářské aktivity v EU.

Míra nezaměstnanosti v EU se letos ustálí. V roce 2015 lze očekávat mírný pokles nezaměstnanosti na přibližně 10,4 % v EU a 11,7 % v eurozóně. V hodnoceném období přetrvají markantní rozdíly mezi jednotlivými státy: v Rakousku se letos předpokládá míra nezaměstnanosti ve výši 4,8 %, zatímco v Řecku 26 %.

Inflace

Míra inflace v roce 2013 podstatně poklesla z důvodu snížení cen energie a komodit, slabé poptávky a posilování eura. Očekává se, že inflace v indexu spotřebitelských cen bude letos i nadále mírně klesat. V EU se bude pohybovat na úrovni 1,2 % a v eurozóně na 1,0 %.

Veřejné finance

Od roku 2011 se přikročilo v EU k výrazným škrtům veřejných výdajů. Nejhorší situaci má však pravděpodobně většina zemí již za sebou. Ve zbytku hodnoceného období se již neplánuje žádné další krácení veřejných rozpočtů.

Rozpočtové schodky by měly v roce 2014 dosahovat 2,7 % HDP v EU a 2,6 % HDP v eurozóně. Poměr dluhu k HDP by měl letos kulminovat v EU na 90 % a v eurozóně na 96 %.

Tisková zpráva: Zimní hospodářská prognóza

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy