Навигационна пътека

Икономическата прогноза на ЕС — възстановяването набира скорост - 25/02/2014

Графика с евро монети ©iStock

В повечето страни от ЕС икономиката продължава да се възстановява, въпреки че степента и силата на възстановяването са различни. Въпреки това поради последиците от фискалната и дълговата консолидация след финансовата криза възстановяването ще остане нестабилно.

Всички основни показатели сочат продължаващо възстановяване

В сравнение с предишната икономическа прогноза на ЕС през есента, перспективите както за Съюза като цяло, така и за еврозоната са се подобрили. БВП на ЕС, който през 2013 г. нарасна с 0,1 %, се очаква да се повиши с 1,5 % през тази година и с 2 % през 2015 г. Прогнозите за растежа в еврозоната са малко по-ниски — 1,2 % през 2014 г. и 1,8 % през 2015 г.

Очаква се през тази година възстановяването да обхване целия ЕС и да започне да се засилва в уязвимите държави в периферията на еврозоната. Въпреки че различията в растежа ще се запазят, разминаването между регистриращите най-добри резултати страни и тези, които все още изпитват трудности, ще намалее. През 2014 г. се очаква само Кипър и Словения да имат отрицателен растеж на БВП; прогнозата е, че през 2015 г. всички икономики в ЕС отново ще нарастват.

Оли Рен, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по икономическите и паричните въпроси и еврото, заяви: „Възстановяването в Европа набира скорост, след като от средата на миналата година икономиката отново започна да нараства. Засилването на вътрешното търсене през тази година би трябвало да ни помогне да постигнем по-балансиран и устойчив растеж. Ребалансирането на европейската икономика напредва, а външната ѝ конкурентоспособност се повишава, особено в най-уязвимите страни. Най-тежките кризисни моменти може би са минало, но това не означава, че трябва да изпадаме в самодоволство, тъй като възстановяването все още е умерено. Трябва да продължим икономическите реформи, за да бъде възстановяването по-силно и за да създаваме повече работни места“.

Безработица

През 2014 г. и 2015 г. условията на трудовия пазар ще се подобрят съвсем леко. Това се държи на типичното за трудовите пазари забавяне в реакцията по отношение на икономическия подем и на цялостното слабо възстановяване на икономическата активност в ЕС.

През тази година равнището на безработицата в еврозоната ще се стабилизира. През 2015 г. обаче се очаква лек спад на безработицата — до около 10,4 % в ЕС и 11,7 % в еврозоната. В обхванатия от прогнозата период значителните различия между страните от ЕС ще се запазят; очаква се през тази година безработицата в Австрия да бъде 4,8 %, а в Гърция — 26 %.

Инфлация

През 2013 г. равнището на инфлацията спадна значително благодарение на намаляващите цени на енергията и стоките, слабото търсене и продължаващото поскъпване на еврото. Очаква се през тази година низходящата тенденция при инфлацията на потребителските цени да се запази. Прогнозите за равнището ѝ в ЕС и еврозоната съответно са 1,2 % и 1,0 %.

Публични финанси

От 2011 г. намаляването на публичните разходи в ЕС е значително; вероятно най-тежките мерки в това отношение в повечето страни са минало — не се планират съществени съкращения в публичните бюджети за останалата част от прогнозния период.

Очаква се през 2014 г. бюджетните дефицити да останат на равнища 2,70 % и 2,6 % от БВП съответно в ЕС и еврозоната. Прогнозата е, че съотношението дълг/БВП в ЕС през 2014 г. ще достигне 90 %, а в еврозоната — 96 %.

Съобщение за медиите: зимна икономическа прогноза

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки