Sökväg

Tuffare tag mot momsfusk - 13/02/2014

Tärningar med orden ”fraud” och ”taxes” som ligger på olika eurosedlar © EU

Som ett led i kampen mot skattebedrägerier vill EU fördjupa momssamarbetet med sina grannländer.

Moms på varor och tjänster är en av EU-ländernas främsta inkomstkällor – de får in över 700 miljarder euro om året.

Men varje år går länderna miste om nästan en femtedel av alla potentiella momsintäkter. Under 2011 var det 193 miljarder euro (1,5 % av BNP) som inte betalades in, delvis på grund av olika typer av momsfusk.

E-tjänster i centrum

Särskilt vanligt är det med momsbedrägerier bland företag utanför EU i den växande telekom- och e-handelsbranschen. Bedragarna utnyttjar ofta att länderna har olika regler och inte alltid utbyter information.

Tjänster som nedladdning av musik och filmer erbjuds ofta via servrar och företag utanför EU.

Med sådana inköp är det ofta svårt att identifiera leverantören, kunden och var tjänsten tillhandahålls. Det är därför också svårt att kontrollera om momsen har betalats eller inte.

Begränsa skattebortfallet

Genom att samarbeta närmare med internationella partner hoppas EU kunna få fram effektivare verktyg för att bekämpa bedrägerierna, hjälpa länderna att driva in sin moms och skydda statsfinanserna.

Kommissionen vill nu inleda formella förhandlingar med Norge och Ryssland för att förbättra det administrativa momssamarbetet. Man har också hållit förberedande samtal med Kanada, Turkiet och Kina.

EU föreslår bland annat att de nationella skattemyndigheterna ska utbyta fler uppgifter med varandra om skattebetalarnas verksamhet och få tillträde till varandras databaser. Ett sådant samarbete finns redan mellan EU-länderna men ännu inte med våra största handelspartner.

I en allt mer globaliserad ekonomi kan samarbetsavtal, som det som föreslås med Ryssland och Norge, göra det lättare att upptäcka och bekämpa momsfusket och därigenom begränsa förlusterna för statskassan. Då slipper också ärliga skattebetalare att belastas med en extra skattebörda på miljarder euro varje år.

Pressmeddelande – Fördjupat momssamarbete med länder utanför EU DeutschEnglishfrançaislietuvių kalba

Frågor och svar – Samarbete mot momsbedrägerier English

Handlingsplan mot skattefusk och skatteflykt

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar