Navigatsioonitee

Piiriüleste käibemaksupettuste vähendamine - 13/02/2014

Sõnad „Fraud and Taxes” ning erinevad euro pangatähed nende taustal © EL

Maksupettuste vastase võitluse tõhustamise raames on ELil kavas tugevdada käibemaksualast koostööd naaberriikidega.

Käibemaks, mis tuleb tasuda kaupade ja teenuste müügimaksuna, on valitsuste jaoks üks peamisi maksutulu allikaid, ulatudes ELi liikmesriikides üle 700 miljardi euro aastas.

Kuid igal aastal jääb ELis kogumata peaaegu 20% kogu potentsiaalsest käibemaksutulust. On välja arvutatud, et 2011. aastal ei makstud käibemaksu ligikaudu 193 miljardi euro (1,5% SKPst) ulatuses. Selle põhjuseks olid vähemalt osaliselt käibemaksupettused ja maksudest kõrvalehoidumine.

Keskendumine e-teenustele

Väljastpoolt ELi pärit ettevõtjatega seotud käibemaksupettusi üha kasvavates telekommunikatsiooni- ja e-kaubandussektorites hinnatakse eriti suurteks, kuna petturid kasutavad sageli ära piiriüleseid erinevusi ning riikidevahelisi teabelünki.

Sageli pakuvad elektroonilisi teenuseid, nagu muusika ja videote allalaadimine, väljaspool ELi asuvad ettevõtjad oma serverite vahendusel.

Traditsiooniliste tehingutega võrreldes on selliste tehingute puhul sageli keerulisem tarnijaid, kliente ja tarnekohta tuvastada. Seega on keerukas kindlaks teha, kas käibemaks tasuti või mitte.

Maksudest kõrvalehoidumisest tingitud majandusliku kahju piiramine

EL loodab tihedamas koostöös rahvusvaheliste partneritega välja töötada tõhusamad vahendid selliste pettuste vastu võitlemiseks, aidates riikidel tagasi saada tasumisele kuuluvad maksud ja kaitsta riigi rahandust.

Probleemi lahendamiseks teeb komisjon ettepaneku alustada Venemaa ja Norraga ametlikke läbirääkimisi käibemaksualase halduskoostöö täiustamise üle. Ettevalmistavaid kõnelusi on peetud ka Kanada, Türgi ja Hiinaga.

Näiteks püütakse riiklikke maksuasutusi julgustada jagama üksteisega rohkem andmeid maksumaksjate tegevuse kohta, sealhulgas pakkuda juurdepääsu oma andmebaasidele. ELi liikmesriikide vahel selline koostöö juba toimib, ent siiani ei ole see teoks saanud ELi ja tema suurimate kaubanduspartnerite vahel.

Järjest üleilmastuvama majanduse tingimustes parandaksid koostöölepingud (mis sarnanevad Venemaa ja Norraga kavandatavatele) käibemaksupettuste tuvastamist ja nende vastast võitlust. Seeläbi väheneks avaliku sektori rahaline kahjum. Selline saamata jääv maksutulu suurendab igal aastal ausate maksumaksjate maksukoormust miljardite eurode võrra.

Pressiteade — Maksupettuste vastane võitlus DeutschEnglishfrançaislietuvių kalba

KKK — Käibemaksupettuste alane koostöö English

Maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastase võitluse tegevuskava

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad