Sökväg

EU vill minska storbankernas spekulationer - 31/01/2014

Finansmarknadskommissionär Michel Barnier © EU

EU vill kringskära storbankernas möjligheter till den typ av spekulationer med eget kapital som ledde till bankrisen 2008.

Enligt förslaget ska runt 30 av EU:s största banker inte länge få bedriva så kallad handel i egen bok. Den innebär att bankerna använder sitt eget kapital för investeringar som ska öka den egna vinsten.

Det kan vara mycket vinstgivande för bankerna, men EU anser att verksamheten är mycket riskfylld utan att ge några fördelar för vare sig bankkunderna eller ekonomin i stort.

Ett säkrare banksystem

Vissa storbanker i EU är för stora för att få gå omkull. Om deras finansiella kapacitet stärks minskar det risken för att skattebetalarna får betala om bankerna gör misslyckade affärer. Det hände under finanskrisen då statliga bankakuter svalde runt 13 procent av EU:s BNP.

Dessutom vill EU separera bankernas mindre vinstgivande, men i stort säkra traditionella verksamhet från deras potentiellt sett osäkrare investeringsverksamhet. Det garanterar kundernas sparpengar och gör framtida bankakuter mindre troliga.

Enligt förslaget ska de nationella tillsynsmyndigheterna få befogenhet att föra över vissa av bankernas riskfyllda verksamhetsgrenar till separata dotterbolag. Det kan gälla verksamhetsgrenar som marknadsgarant, värdepapperisering och investeringar i komplexa derivat.

Stopp för stort risktagande

Enligt förslaget ska dessutom försök att föra över nyligen reglerade verksamheter till skuggbankssystemet kontrolleras noggrannare. Skuggbankerna är mindre reglerade än finansbranschen i stort.

Kommissionen hoppas att reformen ska bli den sista pusselbiten i den översyn av EU:s banksystem som finanskrisen ledde till. Tidigare åtgärder är högre kapitalkrav för bankerna, tak på bonusar till bankchefer och planer för en bankunion för euroområdet.

Förslaget måste godkännas av Europaparlamentet och ministerrådet och är tänkt att träda i kraft 2017.

Pressmeddelande – Strukturell reform av EU:s banksektor

Vanliga frågor – Strukturreformer i EU:s banksektor English

Vanliga frågor – Rapportering och insyn i banksektorn English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar