Navigačný riadok

Cieľom reformy európskych bánk je obmedziť špekulácie a rizikovú obchodnú činnosť - 31/01/2014

Komisár pre vnútorný trh a finančné služby Michel Barnier © EÚ

EÚ navrhla obmedziť slobodu najväčších bánk v súvislosti so špekulatívnym obchodovaním, ktoré v roku 2008 prispelo k vzniku globálnej finančnej krízy.

Navrhované reformy by zabránili približne 30 najväčším bankám EÚ v tom, aby vykonávali tzv. obchodovanie na vlastný účet, pri ktorom banky investujú svoje vlastné finančné prostriedky na účely zvýšenia vlastných ziskov.

Napriek tomu, že pre banky môže byť táto činnosť vysokozisková, zahŕňa mnohé riziká a klientom ani širšiemu hospodárstvu neprináša žiadne výhody.

Bezpečnejší bankový systém

Navrhované opatrenia majú za cieľ posilniť finančnú stabilitu najväčších bánk EÚ – tých, ktoré sa považujú za príliš veľké na to, aby zlyhali – aby sa zabezpečilo, že za chyby bánk nebudú musieť platiť daňovníci. To sa stalo počas finančnej krízy, keď sa do záchrany bánk investovalo približne 13 % hrubého domáceho produktu EÚ.

EÚ chce zároveň zaviesť opatrenia na obmedzenie maloobchodných, zväčša bezpečných, transakcií bánk s nízkou maržou, ktoré vykonávajú ich potenciálne rizikovejšie investičné divízie. Tým by sa zabezpečila bezpečnosť úspor klientov a zabránilo sa potrebe ďalších záchranných opatrení pre banky.

V rámci návrhu by vnútroštátne orgány dohľadu získali právomoc previesť vysokorizikové obchodné činnosti vybraných bánk (akými sú napríklad tvorba trhu, sekuritizácia hypotekárnych úverov a investície do komplexných derivátov) na samostatné právne obchodné subjekty.

Obmedzenie nadmerného rizika

V návrhu sa tiež vyžaduje väčšia kontrola akýchkoľvek pokusov obísť nové pravidlá presunom týchto činností do menej regulovaného sektoru tieňového bankovníctva.

Komisia verí, že tieto reformy budú posledným krokom kompletnej regulačnej premeny európskeho bankového systému, ktorú podnietila finančná kríza. Predchádzajúce opatrenia zahŕňajú vytvorenie väčších kapitálových rezerv pre banky, stanovenie stropov pre odmeňovanie manažérov bánk a plány bankovej únie v rámci eurozóny.

Navrhované opatrenia musia najskôr schváliť Európsky parlament a jednotlivé krajiny. Uplatňovať by sa mali začať v roku 2017.

Tlačová správa – štrukturálna reforma bankového sektora EÚ

Najčastejšie otázky – štrukturálna reforma bankového sektora EÚ English

Najčastejšie otázky – výkazníctvo bánk a transparentnosť English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy