Ścieżka nawigacji

Reforma systemu bankowego UE – mniej spekulacji i ryzyka - 31/01/2014

Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier © UE

UE zaproponowała ograniczenie swobody największych banków w zakresie dokonywania transakcji spekulacyjnych, które przyczyniły się do wybuchu światowego kryzysu finansowego w 2008 r.

W ramach proponowanych reform około 30 największych europejskich banków objęto by zakazem dokonywania tzw. transakcji z użyciem środków własnych. Transakcje takie polegają na wykorzystywaniu przez banki własnych funduszy na inwestycje w celu zwiększenia własnych zysków.

Mimo że taka praktyka może być bardzo korzystna dla banków, zdaniem UE powoduje zbyt wielkie ryzyko, a klienci banków i sama gospodarka na tym nie korzystają.

Bezpieczniejszy system bankowy

Wzmocnienie stabilności finansowej największych banków UE – tych, które uważano za zbyt duże, żeby mogły upaść – zagwarantuje, że podatnicy nie będą płacić za błędy banków. Tak stało się podczas kryzysu finansowego, kiedy finansowane ze środków publicznych plany ratunkowe dla banków wchłonęły około 13 proc. produktu krajowego brutto UE.

UE zamierza również wprowadzić środki mające na celu odgraniczenie działów prowadzących operacje detaliczne o niskiej marży, ale w dużej mierze bezpieczne, od działów inwestycyjnych, których działalność charakteryzuje się wyższym poziomem ryzyka. Zapewniłoby to bezpieczeństwo oszczędności deponentów i zapobiegło konieczności przyjmowania dalszych planów ratunkowych dla banków.

W ramach planu krajowe organy nadzoru byłyby uprawnione do przenoszenia działalności handlowej o wysokim stopniu ryzyka wybranych banków (jak np. pełnienie funkcji animatora rynku, sekurytyzacja papierów hipotecznych oraz inwestycje w złożone instrumenty pochodne) do odrębnych jednostek zależnych.

Ograniczenie nadmiernego ryzyka

Autorzy wniosku wzywają również do surowszej kontroli wszelkich prób przenoszenia działalności objętej nowymi zasadami do „równoległych systemów bankowych”, który jest słabiej regulowanym sektorem usług finansowych.

Komisja wyraża nadzieję, że reformy będą ostatnim elementem pełnego przeglądu przepisów regulujących europejski system bankowy, który zainicjowano w odpowiedzi na kryzys finansowy. Wcześniejsze działania obejmują stworzenie większych buforów kapitałowych dla banków, wprowadzenie pułapów premii bankowców oraz plany stworzenia unii bankowej strefy euro.

Zaproponowane przez Komisję plany muszą zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i poszczególne państwa członkowskie. Wejdą w życie prawdopodobnie w 2017 r.

Komunikat prasowy – reforma strukturalna unijnego sektora bankowego

Najczęściej zadawane pytania – reforma strukturalna unijnego sektora bankowego English

Najczęściej zadawane pytania – przejrzystość i sprawozdawczość bankowa English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki