Navigacijski put

Reformom banaka EU-a nastoji se onemogućiti špekulacije i rizične aktivnosti - 31/01/2014

Michel Barnier, povjerenik za unutarnje tržište i financijske usluge © EU

EU je predložio da se najvećim bankama ograniči sloboda sudjelovanja u špekulativnim aktivnostima koje su pridonijele globalnoj financijskoj krizi 2008.

Predloženim reformama zabranilo bi se obavljanje takozvanog trgovanja za vlastiti račun za otprilike 30 najvećih banaka EU-a, pri kojem se banke koriste vlastitim sredstvima za ulaganja radi povećanja dobiti u svoju korist.

Iako navedena praksa bankama može biti izrazito unosna, EU smatra da ona donosi brojne rizike, a nikakvu korist klijentima banaka ili širem gospodarstvu.

Sigurniji bankarski sustav

Jačanjem financijske stabilnosti najvećih banaka EU-a, koje se smatraju prevelikima, a da bi se dopustilo da propadnu, osigurat će se da posljedice pogrešaka bankarskog sektora u konačnici ne snose porezni obveznici. Upravo se to dogodilo u vrijeme financijske krize kada je na sanaciju banaka javnim sredstvima potrošeno otprilike 13 % bruto domaćeg proizvoda EU-a.

Osim toga, EU želi uvesti mjere za odvajanje maloprodajnih bankarskih aktivnosti male profitne marže, ali općenito sigurnih, od aktivnosti ulaganja potencijalno većeg rizika. Time bi se osigurala sigurnost uloga štediša i spriječile daljnje sanacije banaka.

Nacionalna bi se tijela nadležna za nadzor u okviru navedenih reformi ovlastila za prijenos visoko rizičnih aktivnosti trgovanja određenih banaka, kao što su održavanje tržišta, sekuritizacija hipoteka i ulaganja u složene derivate, na odvojena društva-kćeri.

Suzbijanje prekomjernog preuzimanja rizika

U prijedlogu se poziva i na pažljiviji nadzor nad bilo kakvim pokušajem preusmjerenja novoreguliranih aktivnosti na usporedni bankarski sustav koji predstavlja slabije reguliran sektor industrije financijskih usluga.

Komisija se nada da će reforme biti završna karika u cjelokupnom regulatornom preustroju europskog bankarskog sustava, potaknutog financijskom krizom. Ranijim mjerama obuhvaćeno je stvaranje zaštitnog sloja kapitala banaka, ograničenje bonusa bankara i osnivanje bankarske unije u europodručju.

Prijedloge mora odobriti Europski parlament i pojedinačne države članice, a na snagu će vjerojatno stupiti 2017.

Priopćenje za tisak – Strukturna reforma bankarskog sektora EU-a

Najčešća pitanja – Strukturna reforma bankarskog sektora EU-a English

Najčešća pitanja – Bankovno izvješćivanje i transparentnost English

Odaberite verziju s visokim kontrastom Postavi normalnu veličinu fonta na stranici Povećaj veličinu fonta za 200% pošalji ovu stranicu prijatelju Ispiši ovu stranicu

 

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

Da Ne

Što ste tražili?

Imate li prijedloge?

Korisne poveznice