Cosán nascleanúna

Athchóiriú ar bhainc an AE féachaint srian a chur leis an amhantraíocht agus le idirbhearta rioscúla - 31/01/2014

Michel Barnier, an Coimisinéir um an Margadh Inmheánach agus Seirbhísí Airgeadais © EU

Tá moladh déanta ag an AE srian a chur leis an tsaoirse atá ag na mórbhainc a bheith ag gabháil do thrádáil amhantrach den sórt a ghéaraigh ar an ngéarchéim airgeadais domhanda a bhladhm in 2008.

Dá gcuirfí na moltaí i bhfeidhm, thoirmeascfaí ar thuairim is 30 de na bainc is mó san AE a bheith ag gabháil don sórt trádála ar a dtugtar 'trádáil dílseánaigh', .i. na bainc a gcistí féin a infheistiú le brabús breise a dhéanamh dóibh féin.

Is féidir leis na bainc an-bhrabús a dhéanamh as sin, ach dar leis an AE gur cleachtas rioscúil é nach dtéann chun tairbhe ar dhóigh ar bith do chliaint na mbanc ná don gheilleagar ina iomláine.

An córas baincéireachta a dhéanamh níos sábháilte

Ach cobhsaíocht airgeadais mhórbhainc an AE a neartú, na bainc a meastar a bheith rómhór le teip, déanfar deimhin de nach é an cáiníocóir a íocfaidh as faillí na mbanc feasta Sin é go díreach a tharla le linn na géarchéime airgeadais nuair a shlog tarrthálacha státmhaoinithe do bhainc thart ar 13% d'olltáirgeacht intíre an AE.

Ina theannta sin, is mian leis an AE bearta a thabhairt isteach d'fhonn gníomhaíochtaí miondíola na mbanc, nach dtugann ach beagchorrlach brabúis ach atá sábháilte, a imfhálú ó na gníomhaíochtaí infheistíochta is rioscúla a mbíonn siad ag gabháil dóibh. Chinnteodh sin go mbeadh coigiltis taisceoirí sábháilte agus nach gá amach anseo aon bhanc eile a tharrtháil.

De réir an phlean, thabharfaí de chumhacht do mhaoirseoirí náisiúnta gníomhaíochta trádála ardriosca a mbíonn bainc áirithe ag gabháil dóibh (e.g. cruthú margaidh, urrúsú morgáistí agus infheistíochtaí i ndíorthaigh choimpléascúla) a aistriú chuig fochuideachtaí ar leith.

Cosc a chur ar rioscaí rómhór a thógáil

Moltar, leis, sa togra iniúchadh níos grinne a dhéanamh ar aon iarrachtaí a dhéanfar gníomhaíochtaí a bhfuil rialáil le déanamh orthu den chéad uair a aistriú chuig an gcóras 'scáthbhaincéireachta', córas nach ndéantar rialáil chomh dian céanna air is a dhéantar ar earnáil na seirbhísí airgeadais.

Tá súil ag an gCoimisiún go mbeidh an t-athchóiriú seo ar an athrú deiridh is gá a dhéanamh chun an t-ollchóiriú rialála ar an gcóras baincéireachta Eorpaí ar tosaíodh air de dheasca na géarchéime airgeadais a chur i gcrích. Ar bhearta eile a rinneadh cheana tá na cúlchistí caipitil níos mó do bhainc a cruthaíodh, an teorainn a cuireadh le bónais baincéirí agus na pleananna i leith aontas baincéireachta Eorpach.

Caithfidh Parlaimint na hEorpa agus na Ballstáit a mbeannacht a thabhairt do na pleananna sula mbeidh feidhm leo, agus is dealraitheach go gcuirfí i ngníomh iad in 2017.

Preaseisiúint – athchóiriú struchtúrach ar earnáil bhaincéireachta an AE English

Ceisteanna Coitianta – athchóiriú struchtúrach ar earnáil bhaincéireachta an AE English

Ceisteanna Coitianta – tuairisciú agus trédhearcacht i leith banc English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links