Navigatsioonitee

ELi pangareformide eesmärk on piirata spekuleerimist ja riskantseid tehinguid - 31/01/2014

Siseturu ja teenuste volinik Michel Barnier © EU

EL on teinud ettepaneku vähendada suurimate pankade vabadust sellistes spekulatiivsetes tehingutes osalemises, mis aitasid kaasa 2008. aasta ülemaailmse finantskriisi tekkele.

Kavandatud reformide kohaselt keelataks umbes 30 ELi suurimal pangal teostada nn omavahenditega kauplemist, mille puhul pangad kasutavad investeeringuteks omavahendeid, et suurendada oma saadavat tulu.

Kuigi selline teguviis võib olla pankadele vägagi tulus, kaasneb ELi arvates sellega palju riske ning samas ei mingit kasu pankade klientidele ega majandusele tervikuna.

Pangandussüsteemi turvalisemaks muutmine

ELi suurimate pankade (mis on liiga suured, et lubada nende pankrotti minekut) finantsstabiilsuse tugevdamine tagab selle, et maksumaksjad ei pea maksma pankade tehtud vigade eest. See juhtus näiteks viimase finantskriisi ajal, mil pankade päästmisele kulus riiklikest vahenditest ligikaudu 13% ELi sisemajanduse koguproduktist.

EL soovib samuti võtta meetmeid, et eraldada pankade väikese marginaaliga, kuid enamasti ohutud jaepangandustehingud potentsiaalselt riskantsematest investeerimisüksustest. See tagaks hoiustajate hoiuste turvalisuse ning hoiaks ära vajaduse rohkemate pankade päästmiste järele.

Kava kohaselt antaks riiklikele järelevalveasutustele volitused suure riskiga kauplemistegevuste (nt turutegemine, hüpoteekide väärtpaberiteks muutmine ja investeeringud komplekssetesse tuletisinstrumentidesse) üleviimiseks eraldiseisvatesse tütarettevõtjatesse.

Ülemääraste riskide võtmise vähendamine

Ettepanekus kutsustakse samuti üles rangemale järelevalvele, et hoida ära uute eeskirjade kohaldamisest kõrvalehoidmist asjaomase tegevuse vähemreguleeritud „varipangandussüsteemi” üleviimise kaudu, mis on finantstööstussektori kõige vähem reguleeritud sektor.

Komisjon loodab, et asjaomaste reformidega viiakse lõpule Euroopa pangandussüsteemi regulatiivne ümberkorraldus, mis sai alguse finantskriisist. Varem on võetud järgmisi meetmeid: suuremad kapitalipuhvrid pankadele, pankurite boonuste piiramine ja euroala pangandusliidu loomise kavad.

Asjaomased ettepanekud peavad heaks kiitma Euroopa Parlament ja kõik liikmesriigid ning tõenäoliselt alustatakse nendega 2017. aastal.

Pressiteade − ELi pangandussektori struktuurireform

KKK − ELi pangandussektori struktuurireform English

KKK − pangaandmete esitamine ja läbipaistvus English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad