Διαδρομή πλοήγησης

Σκοπός της μεταρρύθμισης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ είναι η καταπολέμηση της κερδοσκοπίας και των ριψοκίνδυνων συναλλαγών - 31/01/2014

Μισέλ Μπαρνιέ, επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών © EU

Η ΕΕ προτείνει να περιοριστεί η ελευθερία των μεγάλων τραπεζών να πραγματοποιούν κερδοσκοπική διαπραγμάτευση του είδους που συνέτεινε στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις, θα απαγορεύεται σε 30 περίπου από τις μεγαλύτερες τράπεζες να προβαίνουν στη λεγόμενη "διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό", κατά την οποία οι τράπεζες χρησιμοποιούν ίδια κεφάλαια για επενδύσεις προκειμένου να αυξάνουν τα κέρδη τους.

Μολονότι η πρακτική αυτή μπορεί να είναι εξαιρετικά επικερδής για τις τράπεζες, η ΕΕ θεωρεί ότι συνεπάγεται πολλούς κινδύνους, χωρίς όμως κανένα όφελος ούτε για τους πελάτες των τραπεζών ούτε για την ευρύτερη οικονομία.

Ενίσχυση της ασφάλειας του τραπεζικού συστήματος

Η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας των μεγαλύτερων τραπεζών της ΕΕ - εκείνων που θεωρούνται πολύ μεγάλες για να αφεθούν να χρεοκοπήσουν - θα διασφαλίσει τη θέση των φορολογουμένων ώστε να μην καταλήγουν να πληρώνουν αυτοί για τα λάθη των τραπεζών. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, όταν η διάσωση τραπεζών με πόρους του δημοσίου στοίχισε περίπου το 13% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ.

Η ΕΕ επιθυμεί επίσης να θεσπίσει μέτρα για τον διαχωρισμό των λιανικών τραπεζικών συναλλαγών με χαμηλό περιθώριο κέρδους, αλλά με μεγάλο βαθμό ασφάλειας, από τις επενδυτικές πράξεις υψηλότερου κινδύνου. Χάρη στα μέτρα αυτά θα προστατεύεται η ασφάλεια των αποταμιεύσεων των καταθετών και θα αποφευχθούν οι διασώσεις τραπεζών στο μέλλον.

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, οι εθνικές εποπτικές αρχές θα έχουν την εξουσία να μεταβιβάζουν τις δραστηριότητες διαπραγμάτευσης υψηλού κινδύνου συγκεκριμένων τραπεζών - όπως η ειδική διαπραγμάτευση, η τιτλοποίηση ενυπόθηκων δανείων και οι επενδύσεις σε πολύπλοκα παράγωγα - σε ξεχωριστές θυγατρικές εταιρείες.

Καταπολέμηση της υπερβολικής ανάληψης κινδύνων

Η πρόταση προβλέπει επίσης μεγαλύτερο έλεγχο στις τυχόν απόπειρες να στραφούν οι νεορυθμιζόμενες δραστηριότητες σε ένα "σκιώδες" τραπεζικό σύστημα, το οποίο αποτελεί έναν λιγότερο ρυθμιζόμενο κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η Επιτροπή ευελπιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα ολοκληρώσουν την κανονιστική αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, η οποία υπαγορεύτηκε από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Ανάμεσα στα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί συγκαταλέγονται η σύσταση μεγαλύτερων κεφαλαιακών αποθεμάτων από τις τράπεζες, ανώτατα όρια για τα μπόνους των τραπεζιτών και σχέδια για μια τραπεζική ένωση στην Ευρωζώνη.

Οι προτάσεις της Επιτροπής πρέπει να εγκριθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ, και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ το 2017.

Δελτίο Τύπου - διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ

Συχνές ερωτήσεις - διαρθρωτική μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ English

Συχνές ερωτήσεις - υποβολή αναφορών από τις τράπεζες & διαφάνεια English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι