Sti

Reformer af EU's bankverden skal dæmpe spekulation og risikable handler - 31/01/2014

Kommissær for det indre marked og finansielle tjenesteydelser, Michel Barnier © EU

EU har foreslået at mindske de største bankers mulighed for at indgå den slags spekulationer, der var med til at fremkalde den globale finanskrise i 2008.

De foreslåede reformer vil forbyde omkring 30 af de største banker at handle for egen regning, dvs. bruge deres egne midler til investeringer for at øge overskuddet.

Selv om denne fremgangsmåde kan være yderst profitabel for bankerne, mener EU, at den byder på mange risici uden at være til fordel for bankernes kunder eller økonomien som helhed.

Et sikrere bankvæsen

Hvis der kommer mere finansiel stabilitet i EU's største banker – der betragtes som for store til at gå ned – ender skatteyderne ikke med at skulle betale for bankernes fejltagelser. Det skete under finanskrisen, hvor det offentlige reddede flere banker. Redningsaktionerne tegnede sig for ca. 13 % af EU's bruttonationalprodukt.

EU ønsker også at sørge for at afskærme bankernes detailvirksomhed, som ikke giver det store afkast, men som i det store hele er sikker, fra deres potentielt mere risikobehæftede investeringsafdelinger. Dermed sikres indskydernes penge, og der skal ikke laves flere redningsaktioner.

Planen går ud på, at de nationale tilsynsmyndigheder får magt til at overføre udvalgte bankers risikable transaktioner til selvstændige datterselskaber – f.eks. markedsdannelse, sammensætning af realkreditlån og investeringer i sammensatte derivater.

Slut med overdreven risikotagning

Forslaget opfordrer også til bedre kontrol med forsøg på at skifte nyligt regulerede transaktioner over i "skyggebankvæsenet" , som er en mindre reguleret del af finansverdenen.

Kommissionen håber, at reformerne bliver den "sidste byggeklods" i en fuldstændig reguleringsmæssig revision af den europæiske banksektor i kølvandet på finanskrisen. Blandt tidligere initiativer kan nævnes større reserver for banker, bonuslofter for bankfolk og planer for en bankunion for euroområdet.

Planerne skal godkendes af Europa-Parlamentet og de enkelte lande og sandsynligvis løbe af stabelen i 2017.

Pressemeddelelse – strukturreform af EU's banksektor

Pressemeddelelse – strukturreform af EU's banksektor English

Spørgsmål og svar – bankers regnskab og åbenhed English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links