Навигационна пътека

Целта на банковите реформи в ЕС е ограничаване на спекулациите и рисковите операции - 31/01/2014

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние © ЕС

ЕС предлага ограничаване на свободата на най-големите банки да участват в спекулативна търговия от вида, който допринесе за световната финансова криза, започнала през 2008 г.

Предложените реформи ще доведат до това, че на около 30 от най-големите банки в ЕС ще бъде забранено да извършват търгуване със собствен капитал. В тези случаи банките използват собствени средства за инвестиции във финансови инструменти, увеличаващи техните лични печалби.

Въпреки че тази практика може да бъде много доходоносна за банките, според ЕС тя води до множество рискове, но не и до ползи за клиентите на банките или за икономиката като цяло.

Повишаване на безопасността на банковата система

Укрепването на финансовата стабилност на най-големите банки в ЕС — тези, които са смятани за твърде големи, за да бъдат оставени да фалират — ще гарантира, че в крайна сметка данъкоплатците не плащат за грешките на банките. Това се случи по време на финансовата криза, когато спасяването на банки, финансирано с публични средства, погълна около 13 % от БВП на ЕС.

ЕС иска също така да въведе мерки за отделяне на операциите на дребно на банките, които са с нисък марж, но до голяма степен са безопасни, от техните потенциално по-рискови инвестиционни подразделения. Това ще гарантира сигурността на спестяванията на вложителите и ще предотврати необходимостта от по-нататъшни спасявания на банки.

Съгласно плана националните надзорни органи ще получат правомощия да прехвърлят високорисковите търговски дейности на определени банки — като поддържане на пазара, секюритизация на ипотеки и инвестиции в сложни деривативи — към отделени дъщерни дружества.

Строги мерки срещу поемането на прекомерни рискове

В предложението се призовава и за внимателно проучване на всякакви опити за прехвърляне на наскоро регламентирани дейности към сенчестата банкова система, която е по-слабо регулиран сектор на финансовите услуги.

Комисията се надява, че реформите ще бъдат „последният щрих“ в цялостното регулаторно преразглеждане на европейската банкова система, което бе предизвикано от финансовата криза. Сред по-рано взетите мерки са създаване на по-голям капиталов резерв за банките, ограничаване на бонусите на банкерите и планове за банков съюз в еврозоната.

Плановете трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и отделните страни от ЕС и вероятно ще влязат в сила през 2017 г.

Съобщение за медиите — структурна реформа на банковия сектор в ЕС

Често задавани въпроси — структурна реформа на банковия сектор в ЕС English

Често задавани въпроси — отчетност на банките и прозрачност English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки