Cosán nascleanúna

Ag dul sa tóir ar sheachaint cánach corparáide - 26/11/2013

Peann luaidhe agus áireamhán © AE

Tá athrú á dhéanamh ar rialacha an AE a bhaineann le cáin chorparáide le go mbeidh ioncam breise ag na rialtais náisiúnta agus go mbeidh cothrom iomaíochta ann; déanfar sin trí fháil réidh leis an mbealach éalaithe a mbaineann roinnt gnólachtaí leas as le nach mbeidh orthu cáin a íoc.

Tá na rialacha nua pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) dírithe ar bhac a chur roimh ghnólachtaí a bhíonn ag baint mí-úsáide as na difríochtaí idir dlí an chánachais i dtíortha éagsúla le nach mbeidh orthu a gcuid féin den cháin atá dlite a íoc.

Is sa bhliain 1990 a achtaíodh an treoir maidir leis an ngaol idir an máthairghnólacht agus a fhoghnólachtaí Deutsch (de) English (en) français (fr) . Is é an aidhm a bhí leis an reachtaíocht sin deireadh a chur leis an mbaol a bhí ann go ngearrfaí cáin faoi dhó ar ghnólachtaí atá ag obair i dtíortha éagsúla san AE. Mar sin féin, tá lúb ar lár sa chóras sin, rud a fhágann nach mbíonn orthu cáin a íoc ar íocaíochtaí trasteorann.

Deireadh a chur le bheith ag seachaint cánach faoi dhó

Tá gnólachtaí ag baint leas go sonrach as socruithe i dtaobh iasachtaí hibrideacha chun teacht timpeall ar na rialacha. Ag brath ar an tír, déantar na hiasachtaí sin a láimhseáil mar íocaíochtaí fiach atá inasbhainte roimh cháin nó mar dhíbhinní atá díolmhaithe ó cháin.

Fágann sin go bhféadfadh sé tarlú go n-asbhainfí cáin i dtír amháin, maidir leis an bhfoghnólacht, agus go mbeadh an máthairghnólacht díolmhaithe ó cháin i dtír eile. Is é a chiallaíonn sé sin nach mbíonn ar an ngnólacht ach fíorbheagán cánach nó cáin ar bith a íoc i leith brabús a rinne foghnólachtaí i dtíortha áirithe.

Cuirfidh na rialacha nua dualgas ar ghnólachtaí an cháin atá dlite i leith íocaíochtaí isteach a íoc más rud é gur asbhaineadh i dtír eile mar aisíocaíocht fiach í. Ba cheart go gcuirfeadh an córas sin bac ar ghnólachtaí a bhíonn ag feidhmiú thar theorainneacha náisiúnta a n-aistrithe inmheánacha a phleanáil go sonrach chun leas a bhaint as an mbealach éalaithe seo chun cáin a sheachaint faoi dhó.

Tá an tsaincheist seo ar cheann de na saincheisteanna a bhainfeadh buntáiste mór as beart ar leibhéal uile-AE – dá dtéadh rialtais náisiúnta i ngleic leis iad féin bheadh baol ann go gcaillfidís ioncam ó cháin. Ciallaíonn sé freisin nach mbeidh ar ghnólachtaí athlonnú nó foghnólacht a bhunú i dtír eile san AE a thuilleadh gan acu mar chúis leis sin ach buntáiste a bhaint as na difríochtaí idir na rialacha náisiúnta.

Seachaint agus imghabháil cánach a chomhrac

Tá seachaint cánach corparáide ina tosaíocht, ní amháin ar chlár an AE, ach ar chlár an domhain freisin. Rinneadh dianphlé faoin gceist seo le linn chruinnithe G8 agus G20 agus d'fhormhuinigh ceannairí na ngrúpaí sin an plean gníomhaíochta atá ag an AE i dtaobh calaois agus seachaint cánach pdf - 105 KB [105 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Rinneadh an plean sin a thíolacadh i mí na Nollag 2012; leagtar amach ann sraith chuimsitheach beart a chuideoidh le rialtais an AE na billiúin euro a chaill siad trí chalaois agus seachaint cánach a fháil ar ais.

Chomh maith leis an lúb ar lár sin a dhúnadh, tá an Coimisiún i mbun oibre freisin ar phacáiste ina gcuimsítear cód na n-íocóirí cánach, uimhir aitheantais chánach ar leibhéal an AE, treoirlínte maidir le sreabhadh airgid a rianú agus bearta chun srian a chur le tearmainn cánach.

Na chéad chéimeanna eile

Faoin 31 Nollaig 2014, tá súil go ndéanfaidh rialtais an AE na rialacha leasaithe a chur i bhfeidhm agus go nglacfaidh siad dlí Eorpach frith-mhí-úsáide, rud a thabharfaidh cosaint ar chleachtais mhí-úsáideacha cánach.

Preaseisiúint - Ag dul i ngleic le seachaint cánach corparáide DeutschEnglishfrançaislietuvių kalba

Gníomh AE i leith calaois agus imghabháil cánach a chomhrac Deutsch (de) English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links