Navigatsioonitee

Ettevõtte tulumaksustamise vältimise piiramine - 26/11/2013

Pliiats ja arvuti © EU

Ettevõtte tulumaksu käsitlevatesse eeskirjadesse tehtavate muudatustega püütakse suurendada liikmesriikide eelarvetesse laekuvat tulu ning luua võrdsed tingimused, kaotades õiguslüngad, mida mõned ettevõtjad kasutavad maksustamise vältimiseks.

Uute eeskirjade pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) eesmärk on hoida ära olukord, kus ettevõtjad kasutavad ära liikmesriikide maksueeskirjade erinevusi, et vältida maksustamist.

1990. aastal võeti vastu ema- ja tütarettevõtjate direktiiv Deutsch (de) English (en) français (fr) , mille eesmärk oli kaotada topeltmaksustamine erinevates ELi liikmesriikides tegutsevate ettevõtjate puhul. Vaatamata sellele on mõned ettevõtjad kasutanud ära süsteemis esinevaid õiguslünki, et vältida maksustamist piiriüleste tehingute puhul.

Lõpp topelt maksustamata jätmisele

Ettevõtjad kasutavad hübriidlaenustruktuure konkreetselt selleks, et kasutada ära olemasolevaid eeskirju. Neid laene käsitatakse sõltuvalt riigist kui maksustatavast tulust maha arvatavaid laenumakseid või kui maksuvabasid dividende.

Selle tulemuseks võib olla tütarettevõtja maksu mahaarvamine ühes riigis ning emaettevõtja maksuvabastus teises riigis. Tegelikkuses tähendab see seda, et konkreetsetes riikides tütarettevõtjate saadud kasumi puhul maksavad ettevõtjad makse kas vähe või üldse mitte.

Uute eeskirjade kohaselt peavad ettevõtjad maksma laekumistelt makse juhul, kui need olid kusagil mujal laenu tagasimaksena maksustamisele kuuluvast summast maha arvatud. See peaks lõpetama piiriüleste ettevõtjate praktika kavandada oma asutusesiseseid ülekandeid selliselt, et saada kasu topelt maksustamata jätmisest.

See on selline probleem, mille puhul kogu ELi hõlmavad meetmed on eriti asjakohased – liikmesriikide eraldi tegutsedes oleks maksutulu laekumine ohus. Muudatusega kaasneb ka see, et ettevõtjad ei asu ümber ega asuta tütarettevõtjaid mõnes teises ELi liikmesriigis ainult selleks, et kasutada ära liikmesriikide erinevaid maksueeskirju.

Maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimise vastane võitlus

Ettevõtte tulumaksu vältimisega tegelemine ei ole tähtsal kohal mitte ainult ELi tegevuskavas vaid ka rahvusvahelisel areenil. Seda teemat arutati ka hiljutistel G8 ja G20 kohtumistel, kus riigijuhid kinnitasid ELi tegevuskava seoses maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumisega pdf - 105 KB [105 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

2012. aasta detsembris esitletud kavas esitatakse ulatuslik meetmete pakett, et aidata ELi valitsustel saada tagasi maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise tõttu kaotatud miljardid eurod.

Lisaks õiguslünkade kaotamisele tegeleb komisjon ka paketiga, mis hõlmab ELi maksumaksjate koodeksit, ELi maksukohustuslase registreerimise numbrit, suuniseid rahavoogude jälgimiseks ja meetmeid maksuparadiiside piiramiseks.

Järgmised sammud

31. detsembriks 2014 peaksid ELi liikmesriikide valitsused muudetud eeskirju rakendama ning võtma vastu kogu ELi hõlmavad õigusaktid kuritarvituste vältimiseks, et hoida ära kuritahtlikke maksutavasid.

Pressiteade – võitlus ettevõtte tulumaksustamise vältimise vastu DeutschEnglishfrançaislietuvių kalba

ELi meetmed seoses maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumisega Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad