Навигационна пътека

Борба с избягването на корпоративни данъци - 26/11/2013

Молив и калкулатор © ЕС

С промените в правилата за корпоративните данъци в ЕС се цели повишаване на приходите в националните бюджети и създаване на равноправни условия на конкуренция чрез премахване на вратичките, използвани от някои компании за избягване на плащането на данъци.

Целта на новите правила pdf - 125 KB [125 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) е да се попречи на предприятията да използват различията в данъчното законодателство, за да избягват плащането на данъци.

Приетата през 1990 г. Директива за дружествата майки и дъщерните дружества Deutsch (de) English (en) français (fr) на ЕС имаше за цел премахване на риска от двойно данъчно облагане за компании, работещи в различни страни от Съюза. Някои фирми обаче използваха пропуските в системата, за да избягват плащането на данъци върху трансграничните си плащания.

Край на „двойното данъчно необлагане“

Някои компании специално прибягват до хибридни кредитни споразумения, за да се възползват от сегашните правила. В зависимост от страната тези заеми се третират или като признати за данъчни цели плащания по дълг или като освободени от данъци дивиденти.

Това може да доведе до данъчно облекчение за филиала в една държава и до освобождаване от данъци за компанията майка в друга. На практика това означава, че компанията плаща малки данъци или изобщо не плаща данъци върху печалбите, реализирани от филиалите в определени страни.

Новите правила ще задължат компаниите да плащат данъците, дължими върху входящите плащания, ако те са били приспаднати другаде като изплащане на дълг. Това би трябвало да попречи на трансгранични компании да планират вътрешните си трансфери специално по такъв начин, че да се възползват от този пропуск на „двойното данъчно необлагане“.

По този въпрос мерки на равнище ЕС са особено подходящи, тъй като мерките само на национално равнище ще изложат страните членки на опасност от загуба на данъчни приходи. Това също така означава, че предприятията вече няма да могат да прехвърлят или създават филиал в друга страна от ЕС само за да използват различията в националните правила.

Борба с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане

Избягването на корпоративни данъци е приоритет не само за ЕС, но и в международен план. Този въпрос бе обсъден на неотдавнашните срещи на Г-8 и Г-20, където лидерите подкрепиха плана за действие във връзка с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане pdf - 105 KB [105 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) на ЕС.

В представения през декември 2012 г. план са очертани мерки за подпомагане на правителствата от ЕС да си върнат милиарди евро, изгубени в резултат на избягване на данъци и отклонение от данъчно облагане.

Освен по премахването на пропуските в данъчното законодателство, Комисията работи и по пакет мерки, включващ кодекс на данъкоплатците, данъчен идентификационен номер на ЕС, насоки за проследяване на паричните потоци и мерки за ограничаване на данъчните убежища.

Следващи стъпки

Очаква се до 31 декември 2014 г. правителствата от ЕС да приложат изменените правила и да приемат закон на равнище ЕС срещу злоупотребите — предпазна мярка срещу измамни данъчни практики.

Съобщение за медиите — Мерки срещу избягването на корпоративни данъци DeutschEnglishfrançaislietuvių kalba

Действия на ЕС срещу данъчните измами и укриването на данъци Deutsch (de) English (en) français (fr)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки