Ścieżka nawigacji

Semestr europejski 2014 – wzmocnienie ożywienia gospodarczego - 13/11/2013

Osoba trzymająca lornetkę z monetami o wartości 1 euro © UE

Pakiet zaleceń gospodarczych i finansowych zawiera priorytety na 2014 r. Obejmują one m.in. walkę z bezrobociem i przywrócenie kredytowania gospodarki przez banki.

Największe wyzwanie, przed jakim stoi europejska gospodarka, to w jaki sposób podtrzymać obecne ożywienie gospodarcze. Jest to główne przesłanie tegorocznej analizy wzrostu gospodarczego, przyjętej dziś przez Komisję. Jej przyjęcie rozpoczyna czwarty europejski semestr koordynacji polityki gospodarczej w środowisku, w którym wzrost gospodarczy zaczyna wracać do normalnego stanu, zaś państwa członkowskie czynią postępy w korygowaniu zakłóceń równowagi, które wystąpiły przed kryzysem.

Dlatego też Komisja podtrzymuje swoją zrównoważoną strategię na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, która kładzie szczególny nacisk na pięć priorytetów na następny rok:

  • kontynuowanie zróżnicowanej konsolidacji fiskalnej sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu
  • przywrócenie kredytowania gospodarki przez banki
  • promowanie wzrostu gospodarczego i konkurencyjności teraz i w przyszłości
  • walka z bezrobociem i społecznymi skutkami kryzysu
  • modernizacja administracji publicznej.

Przewodniczący José Manuel Barroso oświadczył: „Jest to punkt zwrotny dla unijnej gospodarki. Ciężka praca, jaką wykonała UE, zaczyna przynosić efekty; wzrost gospodarczy powoli powraca. W rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2014 r. wskazano, gdzie musimy być odważniejsi, aby podjąć reformy niezbędne dla zapewnienia trwałego ożywienia gospodarczego, dzięki któremu powstanie wiele nowych miejsc pracy ”.

Roczna analiza wzrostu gospodarczego pokazuje, w jaki sposób państwa członkowskie dostosowują się do niedawno wzmocnionego procesu koordynacji polityki gospodarczej w ramach europejskiego semestru i skuteczniej współpracują według wspólnych zasad.

Komunikat prasowy – Europejski semestr w 2014 r.: umacnianie odnowy gospodarczej

Semestr europejski (schemat informacyjny) pdf - 7 MB [7 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

Prognoza gospodarcza UE: stopniowe ożywienie koniunktury i zagrożenia zewnętrzne

Komunikat prasowy na temat pakietu wzmacniającego nadzór budżetowy DeutschEnglishfrançais

Nota informacyjna na temat oceny Komisji dotyczącej wstępnych planów budżetowych przedstawionych przez kraje strefy euro DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki