Navigācijas ceļš

2014. gada Eiropas pusgads: nostiprinām ekonomikas atveseļošanos - 13/11/2013

Persona skatās binoklī, kuram lēcu vietā viena eiro monētas © ES

Ekonomikas un budžeta ieteikumos izvirzītas prioritātes 2014. gadam, jo īpaši, mazināt bezdarbu un atjaunot banku aizdevumus ekonomikai.

Šobrīd Eiropas ekonomikai lielākais izaicinājums ir rast iespējas, kā atbalstīt pašreizējo atveseļošanās procesu. Tāda ir galvenā doma šā gada izaugsmes pētījumā (GIP), kuru šodien pieņēma Komisija. Līdz ar tā pieņemšanu aizsākas ceturtais Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads situācijā, kad atgriežas izaugsme un dalībvalstis pamazām novērš nelīdzsvarotības, kas radušās pirms krīzes.

Tāpēc Komisija paliek pie savas līdzsvarotās stratēģijas izaugsmei un nodarbinātībai, un turpina uzsvērt piecas galvenās prioritātes nākamajā gadā:

  • turpināt diferencētu fiskālo konsolidāciju, kas veicina izaugsmi;
  • atjaunot banku aizdevumus ekonomikai;
  • sekmēt izaugsmi un konkurētspēju šodienai un rītdienai;
  • cīnīties pret bezdarbu un veikt pasākumus, kuru mērķis ir pārvarēt krīzes sociālās sekas;
  • modernizēt valsts pārvaldi.

Komisijas priekšsēdētājs Ž. M. Barrozu: “Tas ir pavērsiena punkts ES ekonomikai. ES smagais darbs sāk dot augļus, un pamazām sāk atjaunoties izaugsme. 2014. gada izaugsmes pētījumā minētas jomas, kurās mums ir jābūt drosmīgākiem, lai īstenotu reformas, kas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu noturīgu ekonomikas atveseļošanos ar daudzām jaunām darba vietām.”

Gada izaugsmes pētījumā parādīts, kā dalībvalstis pielāgojas nesen pastiprinātās ekonomikas politikas koordinācijas procesam Eiropas pusgada ietvaros un cik lielā mērā ir uzlabojusies to sadarbība saskaņā ar kopīgiem noteikumiem.

Paziņojums presei – 2014. gada Eiropas pusgads: atveseļošanās stiprināšana

Eiropas pusgads (infografika) pdf - 7 MB [7 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

ES ekonomikas prognoze: pakāpeniska atveseļošanās, ārēji riski

Paziņojums presei par budžeta uzraudzības paketi DeutschEnglishfrançais

Iepazīstieties ar Komisijas novērtējumu par eirozonas valstu budžeta plāna projektiem DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites