Navigatsioonitee

Euroopa poolaasta 2014: taastumise tugevdamine - 13/11/2013

Inimene hoidmas binoklit euromüntidega © EL

Majandus- ja eelarvealaste soovituste raames seatakse 2014. aastaks prioriteedid, milleks on muu hulgas tööpuudusega tegelemine ning pankade poolt majandusele antavate laenude taastamine.

Suurim Euroopa majanduses lahendust ootav probleem on äsja saavutatud taastumistrendi säilitamine. Selles seisneb komisjoni poolt täna vastu võetud iga-aastase majanduskasvu analüüsi põhiline sõnum. Neljas majanduse koordineerimise Euroopa poolaasta tsükkel käivitatakse olukorras, kus majanduskasv hakkab taastuma ning liikmesriigid teevad edusamme enne kriisi tekkinud tasakaalust kõrvalekaldumise korrigeerimisel.

Seepärast jätkab komisjon oma tasakaalustatud majanduskasvu ja tööhõive strateegiat ning keskendub eeloleval aastal viiele peamisele prioriteedile:

  • diferentseeritud ja majanduskasvu soodustav eelarve konsolideerimine
  • pankadelt majandusele laenu andmise taastamine
  • majanduskasvu ja konkurentsivõime edendamine tänase ja homse jaoks
  • võitlus töötusega ja tegelemine kriisi sotsiaalsete tagajärgedega
  • avaliku halduse moderniseerimine

President Barroso ütles: „ELi majandus on jõudnud pöördelise tähtsusega etappi. ELi visa töö hakkab vilja kandma ja majandus pikkamisi taastuma. 2014. aasta majanduskasvu analüüs tõstab esile valdkonnad, kus peame tegutsema veelgi otsustavamalt, et ellu viia pöördumatuks taastumiseks ja töökohtade loomiseks vajalikud reformid.”

Analüüsist ilmneb, kuidas liikmesriigid kohanevad hiljuti tõhustatud majandusliku koordineerimisega Euroopa poolaasta raames ning teevad paremini koostööd, järgides ühiseid reegleid.

Pressiteade - Euroopa poolaasta 2014: taastumise tugevdamine

Euroopa poolaasta (graafiline teave) pdf - 7 MB [7 MB] Deutsch (de) English (en) français (fr)

ELi majandusprognoos: järkjärguline elavnemine, välised riskid

Pressiteade eelarve järelevalve paketi kohta DeutschEnglishfrançais

Teabeleht komisjoni hinnangute kohta seoses euroala eelarvekavadega DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad