Sökväg

EU:s ekonomi återhämtar sig gradvis - 05/11/2013

Händer som håller i en kikare över ett stapeldiagram © istock/RBFried

Den europeiska ekonomin började växa igen under årets andra kvartal. De senaste månaderna har det kommit uppmuntrande tecken på att återhämtningen håller i sig.

Tillväxten i EU under andra halvåret 2013 beräknas bli 0,5 procent högre jämfört med samma period 2012. På årsbasis väntas BNP vara oförändrad i EU och minska med 0,4 procent i euroområdet under 2013. Men på längre sikt väntas tillväxten gradvis ta fart och kan 2014 nå 1,4 procent i EU och 1,1 procent i euroområdet (1,9 respektive 1,7 procent år 2015).

Siffrorna visar dock bara ett genomsnitt och döljer stora skillnader mellan EU-länderna.

Den inhemska efterfrågan kommer att bli den främsta tillväxtmotorn i Europa, på grund av de sämre utsikterna för tillväxtekonomierna.

Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron kommenterar höstprognosen: ”Det finns allt fler tecken på att den europeiska ekonomin har nått en vändpunkt. Den finanspolitiska konsolidering och de strukturreformer som genomförs i EU har lagt grunden för återhämtning. Men vi ska inte ta ut segern i förskott: arbetslösheten är fortfarande oacceptabelt hög. Därför måste vi fortsätta att modernisera den europeiska ekonomin och skapa hållbar tillväxt och nya jobb.”

Arbetslösheten

Eftersom utvecklingen på arbetsmarknaden normalt sett släpar efter den ekonomiska tillväxten med minst ett halvår, väntas återhämtningen i ekonomin endast så småningom omsättas i nya jobb. Arbetslösheten har i år legat kvar på en mycket hög nivå i vissa länder och sysselsättningen har fortsatt att minska. De senaste månaderna har dock läget på arbetsmarknaden börjat ljusna.

Man räknar med att arbetslösheten minskar något till 10,7 procent i EU och 11,8 procent i euroområdet år 2015. Men det finns stora skillnader mellan länderna – arbetslösheten varierar mellan 5 och 27 procent i år.

Inflationen

Konsumentprisinflationen väntas förbli måttlig under hela prognosperioden. Inflationen i euroområdet väntas bli 1,5 procent under både 2013 och 2014. För EU som helhet är prognosen 1,7 respektive 1,6 procent.

Statsfinanserna

Underskottet i de offentliga finanserna kommer fortsätta att minska. Under 2013 väntas budgetunderskotten krympa till 3,5 procent av BNP i EU och 3,1 procent i euroområdet. Enligt beräkningarna för underskott och tillväxt kommer skuldkvoten i förhållande till BNP fortsätta att stiga och väntas kulminera 2014 på cirka 90 procent i EU och nästan 96 procent i euroområdet.

Pressmeddelande – Höstprognosen 2013: gradvis återhämtning, externa risker

Höstprognosen 2013 English (en)

Vårprognosen: Återhämtning i sikte

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar