Navigacijska pot

Gospodarska napoved EU: postopno okrevanje, zunanja tveganja - 05/11/2013

Dlani držijo daljnogled na mizi z grafikonom © istock/RBFried

Evropsko gospodarstvo je v drugem četrtletju letošnjega leta zabeležilo ponovno rast. Spodbudni znaki v zadnjih mesecih kažejo, da se bo gospodarsko okrevanje nadaljevalo.

V drugi polovici letošnjega leta naj bi gospodarska rast v EU znašala 0,5 % glede na isto obdobje leta 2012. Rast BDP naj bi na letni ravni v EU ostala nespremenjena, v območju evra pa naj bi se leta 2013 zmanjšala za 0,4 %. Po napovedih naj bi se gospodarska rast v prihodnje postopoma okrepila, in sicer za 1,4 % v EU in 1,1 % v območju evra leta 2014 (1,9 % oziroma 1,7 % leta 2015).

Vendar skupne številke zakrivajo znatne razlike med državami članicami EU.

Domače povpraševanje naj bi postopno postalo glavno gonilo rasti v Evropi. Na počasno okrevanje bodo vplivali tudi slabši obeti za tržna gospodarstva v vzponu.

Podpredsednik Komisije Olli Rehn, ki je pristojen za ekonomske in monetarne zadeve ter evro, je dejal: „Vedno več znakov kaže na to, da je evropsko gospodarstvo prišlo do prelomne točke. Davčna konsolidacija in strukturne reforme, izvedene v Evropi, so ustvarile podlago za okrevanje. Vendar je še prezgodaj, da bi razglasili zmago – brezposelnost je še vedno previsoka. Zato si moramo še naprej prizadevati za posodobitev evropskega gospodarstva, trajnostno rast in nova delovna mesta.“

Brezposelnost

Ker razvoj trga dela običajno zaostaja za rastjo BDP za pol leta ali več, naj bi se gospodarsko okrevanje le postopoma preneslo v ustvarjanje novih delovnih mest. Brezposelnost je letos v nekaterih državah še vedno zelo velika, zaposlenost pa se še zmanjšuje. Vendar so se razmere na trgu dela v zadnjih mesecih začele stabilizirati:

do leta 2015 se pričakuje rahlo zmanjšanje brezposelnosti, in sicer na 10,7 % v EU in 11,8 % v območju evra. Vendar so razlike med državami še vedno zelo velike (države so letos zabeležile stopnje brezposelnosti med 5 % in 27 %).

Inflacija

Inflacija potrošniških cen naj bi v zadevnem obdobju ostala omejena, v območju evra naj bi v letih 2013 in 2014 dosegla 1,5 %, v EU pa 1,7 % oziroma 1,6 %.

Javne finance

Javnofinančni primanjkljaji naj bi se še naprej zmanjševali. V letu 2013 naj bi se proračunski primanjkljaj zmanjšal na 3,5 % BDP v EU in 3,1 % v območju evra. V skladu z napovedmi za primanjkljaj in rast se delež javnega dolga v BDP še vedno povečuje in naj bi leta 2014 dosegel približno 90 % v EU in skoraj 96 % v območju evra.

Sporočilo za medije – Jesenska gospodarska napoved 2013: postopno okrevanje, zunanja tveganja

Jesenska gospodarska napoved 2013 English (en)

Pomladanska napoved: počasno okrevanje gospodarstva

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave