Navigačný riadok

Hospodárska prognóza EÚ: Postupná obnova, vonkajšie riziká - 05/11/2013

Ruky na ďalekohľade položenom na stĺpcovom grafe © istock/RBFried

Európske hospodárstvo začalo v druhom štvrťroku tohto roka opäť rásť. V posledných mesiacoch sa objavujú povzbudivé známky ekonomického oživenia Európy.

Rast v EÚ v druhej polovici tohto roka by mal byť o 0,5 % vyšší v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2012. HDP EÚ by sa na ročnej báze nemal zmeniť a v eurozóne sa v roku 2013 očakáva jeho pokles o 0,4 %. V najbližších dvoch rokoch sa očakáva postupné zvyšovanie rastu, a to 1,4 % v EÚ a 1,1 % v eurozóne v roku 2014 (1,9 %, resp. 1,7 % v roku 2015).

Celkové údaje však skresľujú podstatné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ.

Domáci dopyt by sa postupne mal stať hlavným motorom rastu v Európe. A to aj v súvislosti s menej priaznivými očakávaniami pre rozvíjajúce sa trhové hospodárstva.

Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, vyhlásil: „V poslednom období sme zaznamenali mnohé náznaky, že európska ekonomika sa v súčasnosti nachádza v rozhodujúcom okamihu. Fiškálna konsolidácia a štrukturálne reformy v Európe vytvorili základ pre oživenie ekonomiky. Je však priskoro na to, aby sme hovorili o víťazstve, miera nezamestnanosti je stále neprimerane vysoká. Musíme preto neustále pracovať na modernizácii európskej ekonomiky, ktorá zabezpečí udržateľný rozvoj a tvorbu nových pracovných miest.“

Nezamestnanosť

Keďže vývoj na trhu práce zaostáva za vývojom v HDP o pol roka alebo viac, oživenie hospodárskej činnosti by sa malo len pozvoľna premietnuť do postupného vytvárania pracovných miest. Tento rok zostali niektoré krajiny poznačené veľmi vysokou nezamestnanosťou, pričom zamestnanosť sa neustále znižovala. V posledných mesiacoch však dochádza k stabilizácii podmienok na pracovnom trhu.

Prognózy hovoria o miernom poklese nezamestnanosti na 10,7 % v EÚ a 11,8 % v eurozóne do roku 2015. Rozdiely medzi jednotlivými krajinami však zostávajú veľmi veľké a tohtoročné úrovne v miere nezamestnanosti siahajú od 5 % do 27 %.

Inflácia

V predpovedanom období sa očakáva prevažne mierna inflácia spotrebiteľských cien. V eurozóne sa na roky 2014 a 2015 odhaduje inflácia 1,5 %. Prognóza inflácie na rovnaké obdobie v EÚ je 1,7 %, resp. 1,6 %.

Verejné financie

Znižovanie deficitov verejných financií má aj naďalej pokračovať. Deficit verejných financií by mal v roku 2013 klesnúť na 3,5 % HDP v EÚ a 3,1 % v eurozóne. Pomer dlhu k HDP by sa mal v súlade s odhadmi deficitu a rastu naďalej zvyšovať a vrchol dosiahne v roku 2014 na úrovni približne 90 % v EÚ a takmer 96 % v eurozóne.

Tlačová správa – jesenná prognóza 2013: Postupná obnova, vonkajšie riziká

Jesenná hospodárska prognóza 2013 English (en)

Jarná prognóza: smerom k pomalému zotaveniu

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy