Navigācijas ceļš

ES ekonomikas prognoze: pakāpeniska atlabšana un apdraudējums no ārienes - 05/11/2013

Rokas, kurās ir binoklis, uz galda ar joslu diagrammu © istock/RBFried

Šā gada otrajā ceturksnī Eiropas ekonomikā ir atsākusies izaugsme. Pēdējo mēnešu laikā ir bijušas pozitīvas pazīmes, ka Eiropā turpināsies ekonomikas atveseļošanās.

Izaugsme ES 2013. gada otrajā pusē prognozēta 0,5 % apmērā salīdzinājumā ar to pašu periodu 2012. gadā. Gaidāms, ka 2013. gada kopējais IKP visā Eiropas Savienībā kopā paliks nemainīgs, bet eirozonā samazināsies par 0,4 %. Komisija prognozē, ka izaugsme pakāpeniski atgriezīsies, 2014. gadā sasniedzot 1,4 % visā ES kopumā un 1,1 % eirozonā (2015. gadā šie skaitļi būs 1,9 % un 1,7 %).

Tomēr tie ir tikai kopējie rādītāji, un pastāv būtiskas atšķirības starp dažādām ES dalībvalstīm.

Gaidāms, ka iekšzemes pieprasījums pamazām Eiropā kļūs par galveno izaugsmes dzinējspēku. Turklāt tiek prognozēts, ka jaunietekmes valstu izredzes būs sliktākas.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Olli Rēns, kura pārziņā ir ekonomika, monetārās lietas un eiro, sacīja: “Pazīmes arvien vairāk liecina, ka Eiropas ekonomika ir sasniegusi pagrieziena punktu. Eiropā veiktā fiskālā konsolidācija, un strukturālās reformas ir radījušas pamatu ekonomikas atlabšanai. Tomēr ir pāragri paziņot par uzvaru: bezdarba līmenis joprojām ir nepieņemami augsts. Tāpēc mums ir jāturpina strādāt, lai modernizētu Eiropas ekonomiku ilgtspējīgas izaugsmes un darbvietu radīšanas labā.”

Bezdarbs

Tā kā darba tirgus tendences parasti atpaliek no IKP attīstības par pusgadu vai vairāk, paredzams, ka ekonomiskās aktivitātes atveseļošanās tikai pakāpeniski novedīs pie jaunu darbavietu rašanās. Šogad bezdarba līmenis dažās valstīs ir saglabājies ļoti augsts, bet nodarbinātība turpināja samazināties. Tomēr pēdējos mēnešos darba tirgus ir sācis stabilizēties.

Komisija prognozē, ka bezdarbs ES līdz 2015. gadam mazliet samazināsies līdz 10,7 % visā ES kopā ņemtā un līdz 11,8 % eirozonā. Tomēr bezdarba līmeņa atšķirības starp dažādām valstīm šogad joprojām ir ļoti lielas — sākot no 5 % līdz pat 27 %.

Inflācija

Gaidāms, ka visā periodā, par kuru ir šī prognoze, saglabāsies samērā neliela inflācija. Eirozonā 2013.  un 2014. gadā tās līmenis būs 1,5 %. Savukārt visā ES kopumā inflācijas līmenis būs 1,7 % 2013. gadā un 1,6 % 2014. gadā.

Valsts finanses

Valstu budžeta kopējā deficīta samazināšanās turpināsies. Komisija prognozē, ka 2013. gadā budžeta deficīts samazināsies līdz 3,5 % no IKP visā ES kopumā un līdz 3,1 % eirozonā. Atbilstīgi prognozei par deficītu un izaugsmi parāda attiecība pret IKP joprojām pieaug, un gaidāms, ka augstāko līmeni tā sasniegs 2014. gadā, proti, 90 % visā ES kopumā un gandrīz 96 % eirozonā.

Paziņojums presei – 2013. gada rudens ekonomikas prognoze: pakāpeniska atveseļošanās, ārējie riski

2013. gada rudens ekonomikas prognoze English (en)

Pavasara prognoze: gaidāma lēna atveseļošanās

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites