Navigatsioonitee

ELi majandusprognoos: järkjärguline elavnemine, välised riskid - 05/11/2013

Binoklit hoidvad käed laual oleval tulpdiagrammil © istock/RBFried

Euroopa majandus on hakanud käesoleva aasta teises kvartalis taas kasvama. Viimaste kuude jooksul on ilmnenud julgustavaid märke sellest, et majanduse elavnemine jätkub.

ELi majanduskasvuks 2013. aasta teises pooles prognoositakse 0,5% võrreldes 2012. aasta sama ajavahemikuga. Prognoosi kohaselt jääb aastane SKP ELis 2013. aastal samaks, mis eelmisel aastal, euroalal väheneb aga 0,4%. Samas on oodata, et majanduskasv kiireneb järk-järgult, jõudes 2014. aastal ELi lõikes 1,4% ja euroalal 1,1%ni ning 2015. aastal vastavalt 1,9% ja 1,7%ni.

Need koondnäitajad varjavad aga olulisi erinevusi ELi liikmesriikide vahel.

Sisenõudlusest on järk-järgult kujunemas Euroopa majanduse peamine kasvumootor. Seda ka tärkava turumajandusega riikide majanduskasvu väljavaadete halvenemise kontekstis.

Euroopa Komisjoni asepresident ning majandus- ja rahaküsimuste ning euro volinik Olli Rehn ütles, et viimasel ajal on üha ilmsem, et Euroopa majandus on jõudnud pöördepunkti. „Euroopas teostatud eelarve konsolideerimine ja struktuurireformid on loonud aluse majanduse elavnemisele. Kuid loorberitele puhkama jääda veel ei saa, sest töötuse tase on Euroopas endiselt liiga kõrge. Seetõttu peame jätkama Euroopa majanduse ajakohastamist, et toetada jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohtade loomist.”

Töötus

Kuna tööturg reageerib SKP suundumuste muutumisele pooleaastase või veelgi suurema hilinemisega, hakkab hoogustuv majandustegevus töökohtade loomist toetama alles pikapeale. Tööpuudus on sellel aastal mõnes liikmesriigis endiselt väga kõrge ja selle kasv ei ole veel peatunud. Viimastel kuudel on tööturu tingimused siiski stabiliseeruma hakanud.

Prognoosi kohaselt väheneb 2015. aastaks töötus ELis 10,7% ja euroalal 11,8%ni. Riikidevahelised erinevused jäävad aga väga suureks – töötuse määr ulatub käesoleval aastal riigiti 5%st kuni 27%ni.

Inflatsioon

Kogu prognoosiperioodi vältel on oodata mõõdukat tarbijahinna inflatsiooni: kogu ELi lõikes 2013. aastal 1,7% ja 2014. aastal 1,6% ning euroalal mõlemal aastal 1,5%.

Riigi rahandus

Valitsemissektori eelarve puudujäägi vähenemine jätkub. Prognoosi kohaselt langeb see 2013. aastal ELis tervikuna 3,5% ja euroalal 3,1%ni SKPst. Valitsemissektori võla suhe SKPsse suureneb jätkuvalt, jõudes 2014. aastal ELis tervikuna ligi 90% ja euroalal peaaegu 96%ni.

Pressiteade – 2013. aasta sügise majandusprognoos: järkjärguline elavnemine, välised riskid

2013. aasta sügisene majandusprognoos English (en)

Kevadine majandusprognoos: majandus hakkab aeglaselt elavnema

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad