Sti

EU’s økonomiske prognose: Gradvis genopretning og eksterne risici - 05/11/2013

Hænder med kikkert om en tabel med en stanggraf © iStock/RBFried

Den europæiske økonomi begyndte igen at vokse i andet kvartal i år. I de seneste måneder har der været opmuntrende tegn på, at den økonomiske genopretning vil fortsætte.

Væksten i EU i anden halvdel af 2013 ventes at blive 0,5 % sammenlignet med samme periode 2012. På årsbasis forventes bnp at forblive uændret i EU og at falde med 0,4 % i euroområdet i 2013. Men fremover ventes væksten at tiltage gradvist og nå 1,4 % i EU og 1,1 % i euroområdet i 2014 (1,9 % og 1,7 % i 2015).

De samlede tal dækker over betydelige forskelle blandt EU-landene.

Den indenlandske efterspørgsel ventes gradvis at blive den vigtigste kilde til økonomisk vækst i Europa. Det skyldes, at udsigterne for de nye økonomier er mindre positive end tidligere.

EU's økonomikommissær, Olli Rehn, udtaler: "Der er flere og flere tegn på, at den europæiske økonomi har nået et vendepunkt. Den finanspolitiske konsolidering og strukturreformer, der er gennemført i Europa, har skabt grundlag for genopretning. Men slaget er ikke vundet endnu: ledigheden er stadig urimelig høj. Derfor skal vi fortsat arbejde for at modernisere EU’s økonomi og sikre bæredygtig vækst og jobskabelse."

Arbejdsløshed

Da udviklingen på arbejdsmarkedet typisk halter et halvt år eller mere efter væksten i bnp, kan den økonomiske genopretning kun gradvis ventes at mønte ud i flere arbejdspladser. I år har ledigheden fortsat ligget højt i visse lande, og beskæftigelsen er fortsat faldende. I de seneste måneder er situationen på arbejdsmarkedet imidlertid begyndt at stabilisere sig.

Der ventes et mindre fald i arbejdsløsheden til 10,7 % i EU og 11,8 % i euroområdet i 2015. Men de enkelte lande har meget forskellige grader af ledighed, som svinger fra ca. 5 % til 27 % i år.

Inflation

Der ventes en afdæmpet forbrugerprisinflationen i hele prognoseperioden. Inflationen i euroområdet ventes at blive på 1,5 % i både 2013 og 2014. I EU tegner tallet til at blive henholdsvis 1,7 % og 1,6 %.

Offentlige finanser

Faldet i de offentlige underskud vil fortsætte. I 2013 ventes underskuddet på statsfinanserne at falde til 3,5 % af BNP i EU som helhed og til 3,1 % i euroområdet. I overensstemmelse med fremskrivningerne for vækst og underskud stiger gældskvoten fortsat, og den forventes at toppe i 2014 med omkring 90 % i EU og næsten 96 % i euroområdet.

Pressemeddelelse — prognose for efteråret 2013: Gradvis genopretning og eksterne risici

Økonomisk prognose for efteråret 2013: English (en)

Forårsprognose: på vej mod langsom genopretning

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links