Cesta

Hospodářská prognóza pro EU: Pozvolné oživení, vnější rizika - 05/11/2013

Ruce na dalekohledu položeném na stole s tabulkovým grafem © istock/RBFried

Evropské hospodářství začalo v druhém čtvrtletí tohoto roku opět růst. A v uplynulých měsících se začaly objevovat povzbudivé známky toho, že hospodářské oživení v Evropě bude pokračovat.

Hospodářský růst v EU v druhé polovině roku 2013 by se měl ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 zvýšit o 0,5 %. Pokud jde o kalendářní rok 2013, má HDP podle předpovědi zůstat v celé EU beze změny a v eurozóně by se mělo snížit o  0,4 %. Avšak v dalších letech se očekává postupné zrychlení růstu – v roce 2014 by měl dosáhnout 1,4 % v EU a 1,1 % v eurozóně (v roce 2015 pak 1,9 % a 1,7 %).

Z těchto souhrnných číselných údajů však nevyplývají velké rozdíly, které mezi členskými státy Unie existují.

Domácí poptávka se postupně stane hlavním hnacím motorem růstu v Evropě. To rovněž souvisí s horšími vyhlídkami rozvíjejících se tržních ekonomik.

Olli Rehn, místopředseda Komise odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro, k tomu uvedl: „Objevují se stále patrnější známky toho, že evropská ekonomika dospěla do zlomového bodu. Fiskální konsolidace a strukturální reformy uskutečněné v Evropě vytvořily základ pro oživení. Je však ještě příliš brzy na to radovat se z vítězství: nezaměstnanost totiž i nadále zůstává na nepřijatelně vysoké úrovni. Proto musíme pokračovat v úsilí o modernizaci evropského hospodářství, která přinese udržitelný růst a vytvoří pracovní místa.“

Nezaměstnanost

Jelikož růst HDP se na trhu práce obvykle projeví až s půlročním či delším zpožděním, předpokládá se, že oživení hospodářské činnosti se do vytváření pracovních míst promítne jen pozvolna. V letošním roce byla míra nezaměstnanosti v některých zemích i nadále velmi vysoká, přičemž zaměstnanost naopak stále klesala. V posledních měsících se však podmínky na trhu práce začínají stabilizovat.

Podle prognózy má do roku 2015 dojít k mírnému poklesu nezaměstnanosti, a to na přibližně 10,7 % v EU a 11,8 % v eurozóně. Mezi členskými státy však přetrvávají velké rozdíly – míra nezaměstnanosti se letos pohybovala v rozmezí od přibližně 5 % do 27 %.

Inflace

Během prognózovaného období se očekává převážně mírná inflace ve spotřebitelských cenách. Inflace v eurozóně má v letech 2013 a 2014 činit 1,5 %. V EU se v těchto letech očekává inflace ve výši 1,7 % a 1,6 %.

Veřejné finance

Podle prognózy by se schodky veřejných financí.měly i nadále snižovat. Rozpočtové schodky mají v roce 2013 klesnout na 3,5 % HDP v EU a 3,1 % v eurozóně. Poměr zadlužení k HDP by měl v souladu s projekcemi schodků a hospodářského růstu nadále růst a dosáhnout maxima v roce 2014, a to přibližně  90 % v EU a téměř 96 % v eurozóně.

Tisková zpráva — Hospodářská prognóza z podzimu 2013: Pozvolné oživení, vnější rizika

Hospodářská prognóza z podzimu 2013 English (en)

Jarní prognóza: Na cestě k pozvolnému oživení

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy