Навигационна пътека

Икономическа прогноза на ЕС: постепенно възстановяване, външни рискове - 05/11/2013

Ръце, държащи бинокъл на маса със стълбовидна диаграма © istock/RBFried

Европейската икономика отново е започнала да бележи растеж през второто тримесечие на тази година. През изминалите месеци се наблюдаваха окуражаващи признаци, че икономическото възстановяване ще продължи.

През втората половина на 2013 г. растежът в ЕС се очаква да достигне 0,5 % в сравнение със същия период на 2012 г. Прогнозите са, че през 2013 г. БВП на ЕС ще остане непроменен на годишна база, а БВП на еврозоната ще се свие с 0,4 %. В бъдеще се очаква растежът постепенно да набере скорост, като през 2014 г. достигне 1,4 % в ЕС и 1,1 % в еврозоната (съответно 1,9 % и 1,7 % през 2015 г.).

Тези общи данни обаче прикриват някои значителни различия между страните от ЕС.

Очаква се постепенно вътрешното търсене да се превърне в основен двигател на растежа в Европа. Това ще стане на фона на по-слабите перспективи за бързо развиващите се пазарни икономики.

Заместник-председателят на Комисията и комисар по икономическите и паричните въпроси и еврото Оли Рен заяви: „Има все повече признаци, че европейската икономика е достигнала повратна точка. Фискалната консолидация и структурните реформи, предприети в Европа, положиха основите на възстановяването. Но е прекалено рано да обявяваме победа. Безработицата остава на неприемливо високи равнища. Затова трябва да продължим да работим за модернизиране на европейската икономика, за устойчив растеж и създаване на работни места“.

Безработица

Тъй като промените на трудовия пазар по принцип изостават от нарастването на БВП с половин година или повече, се очаква възстановяването на икономическата активност по-бавно да се отрази на създаването на работни места. Тази година безработицата остава много висока в някои страни, а заетостта продължава да спада. Все пак през последните месеци условията на пазара на труда започнаха да се стабилизират.

Прогнозата е за умерен спад на безработицата до 10,7 % в ЕС и 11,8 % в еврозоната през 2015 г. Между отделните страни обаче се запазват значителни различия, като през тази година равнищата на безработица варират от около 5 % до 27 %.

Инфлация

Очаква се през прогнозния период да се запази сравнително ниска инфлация на потребителските цени. Прогнозите са, че през 2013 г. и 2014 г. инфлацията в еврозоната ще бъде 1,5 %. В ЕС прогнозираните равнища са съответно 1,7 % и 1,6 %.

Публични финанси

Очаква се намаляването на дефицитите на сектор „Държавно управление“ да продължи. През 2013 г. се прогнозира понижаване на фискалните дефицити до 3,5 % от БВП в ЕС и до 3,1 % в еврозоната. В съответствие с прогнозите за дефицитите и растежа, съотношенията дълг-БВП все още нарастват, като се очаква да достигнат своя пик през 2014 г. — около 90 % в ЕС и почти 96 % в еврозоната.

Съобщение за медиите — Есенна прогноза за 2013 г.: постепенно възстановяване, външни рискове

Есенна прогноза за 2013 г. English (en)

Пролетна прогноза: към постепенно възстановяване

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки