Navigačný riadok

Sociálne faktory je potrebné zvážiť pri stanovovaní hospodárskej politiky - 07/10/2013

László Andor, komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti, na tlačovej konferencii.

EÚ sa usiluje, aby sociálne faktory boli súčasťou procesu tvorby rozpočtu.

Podľa plánu by sa vytvorila „hodnotiaca tabuľka“ sociálnej situácie na doplnenie hospodárskych údajov, ktoré sa zohľadňujú v procese posudzovania národných rozpočtov vládami štátov EÚ.

Hodnotiaca tabuľka by obsahovala 5 hlavných ukazovateľov:

  • nezamestnanosť
  • podiel mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania/odbornej prípravy
  • disponibilný príjem domácností
  • nerovnosť
  • ukazovateľ ohrozenia chudobou.

Sociálne, nielen hospodárske aspekty

Podľa plánu, ktorý bol predstavený minulý týždeň, budú do určovania hospodárskej politiky užšie zapojené odbory a zamestnávateľské organizácie.

Návrh je jedným z mnohých opatrení zameraných na zlepšenie hospodárskej správy a riadenia v nadväznosti na finančnú krízu.

Plán takisto reaguje na nedávny samit EÚ, na ktorom sa odsúhlasilo, že Únia 28 krajín musí nájsť lepšie spôsoby na monitorovanie hospodárskych a sociálnych podmienok.

Očakáva sa, že návrh podnieti diskusiu o sociálnom rozmere hospodárskej integrácie v Európe na samite EÚ plánovanom na koniec októbra.

Boj s nezamestnanosťou

V eurozóne je v súčasnosti nezamestnaná takmer štvrtina mladých ľudí, navyše existujú obrovské rozdiely v miere nezamestnanosti mladých ľudí medzi krajinami.

Nezamestnanosť mladých je najvyššia v Grécku (62,9 %) a najnižšia v Nemecku (7,7 %). S cieľom vyriešiť tento problém sa EÚ usiluje o zníženie nákladov a odstránenie prekážok pre presťahovanie sa za prácou medzi krajinami.

Podľa očakávaní by nová hodnotiaca tabuľka mala prispieť k skorej identifikácii možných sociálnych problémov v krajinách EÚ a k prijatiu preventívnych opatrení.

Ak sa na návrhu dohodnú Európsky parlament a vlády štátov EÚ prostredníctvom svojich zástupcov v Rade EÚ, hodnotiaca tabuľka sociálnej situácie by sa mala stať súčasťou hospodárskeho rozhodovania od budúceho roka.

Tlačová správa – hodnotiaca tabuľka sociálnej situácie

Najčastejšie otázky o hodnotiacej tabuľke sociálnej situácie DeutschEnglishfrançais

Stratégia rastu EÚ

Výzva na pomoc nezamestnaným

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy