Navigointipolku

Sosiaaliasioille enemmän sijaa talouspolitiikassa - 07/10/2013

Työllisyys- ja sosiaaliasioista vastaava EU-komissaari László Andor lehdistötilaisuudessa.

Sosiaaliset tekijät olisi otettava entistä paremmin huomioon EU-maiden talousarvioita laadittaessa.

Komissio on ehdottanut, että se alkaisi julkaista sosiaalisia oloja kuvaavaa "tulostaulua", jolla täydennettäisiin EU-maiden kansallisten talousarvioiden laatimiseen vaikuttavia talouslukuja.

Tulostaulun viisi keskeistä indikaattoria ovat

  • työttömyys
  • työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osuus
  • kotitalouksien käytettävissä olevat tulot
  • eriarvoisuus
  • köyhyysriski.

Sosiaalikysymykset talouslukujen rinnalle

Viime viikolla esitellyn suunnitelman mukaan myös ammattiyhdistysten ja työnantajien olisi osallistuttava tiiviimmin talouspolitiikan suunnitteluun.

Suunnitelma on yksi toimista, joiden tarkoituksena on parantaa talouspolitiikan hallintoa finanssikriisin vuoksi.

Se on myös vastaus Eurooppa-neuvoston äskettäin komissiolle esittämään pyyntöön kehittää keinoja, joilla voidaan paremmin seurata EU:n 28 jäsenmaan taloudellisia ja sosiaalisia oloja.

Ehdotuksella pohjustetaan lokakuun lopussa pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta, jossa on määrä keskustella Euroopan taloudellisen yhdentymisen sosiaalisesta ulottuvuudesta.

Työllisyys nousuun

Lähes neljännes euroalueen työikäisistä nuorista on nykyisin vailla töitä, ja nuorisotyöttömyydessä on merkittäviä eroja maiden välillä.

Suurimmat nuorisotyöttömyysluvut ovat Kreikassa (62,9 %) ja pienimmät Saksassa (7,7 %). Ongelman lievittämiseksi EU haluaa vähentää työn perässä muuttamisen kustannuksia ja esteitä EU:ssa.

Uuden tulostaulun toivotaan helpottavan EU-maiden mahdollisten sosiaalisten ongelmien havaitsemista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta niihin voidaan puuttua ajoissa.

Jos Euroopan parlamentti ja EU-maiden hallitukset hyväksyvät komission ehdotuksen, sosiaalisia kysymyksiä koskeva tulostaulu saadaan taloudellisen päätöksenteon tueksi ensi vuodesta alkaen.

Tulostaulu – lehdistötiedote

Tulostaulu – usein kysyttyä DeutschEnglishfrançais

Euroopan kasvustrategia

EU tehostaa toimia nuorisotyöttömyyttä vastaan

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä