Διαδρομή πλοήγησης

Κοινωνικοί παράγοντες και οικονομική πολιτική - 07/10/2013

Ο Λάσλο Άντορ, επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνέντευξη Τύπου.

Η ΕΕ πιέζει για να λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοί παράγοντες κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών.

Το σχέδιο αποβλέπει στη δημιουργία ενός πίνακα "κοινωνικών αποτελεσμάτων", ο οποίος θα συμπληρώνει τα οικονομικά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά τη συμφωνία των εθνικών προϋπολογισμών με τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ.

Αυτός ο πίνακας αποτελεσμάτων θα περιέχει 5 κύριους δείκτες:

  • το ποσοστό ανεργίας
  • το ποσοστό των νέων που ούτε εργάζονται ούτε λαμβάνουν εκπαίδευση/κατάρτιση
  • το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
  • τις ανισότητες
  • τον δείκτη κινδύνου φτώχιας.

Κοινωνικές παράμετροι, όχι μόνο οικονομικές

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα, τα σωματεία εργαζομένων και οι οργανώσεις εργοδοτών θα συμμετέχουν στενότερα στη διατύπωση της οικονομικής πολιτικής.

Το μέτρο αυτό είναι ένα από τα πολλά που αποβλέπουν στη βελτίωση της οικονομικής διακυβέρνησης μετά την χρηματοπιστωτική κρίση.

Το σχέδιο αντανακλά επίσης την απόφαση πρόσφατης συνόδου κορυφής της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία η Ένωση και τα 28 κράτη μέλη της πρέπει να βρουν καλύτερους τρόπους παρακολούθησης των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών.

Η πρόταση αναμένεται να τροφοδοτήσει συζήτηση σχετικά με την κοινωνική διάσταση της οικονομικής ολοκλήρωσης στην Ευρώπη, κατά τη σύνοδο κορυφής στα τέλη Οκτωβρίου.

Αντιμετώπιση της ανεργίας

Σχεδόν το ένα τέταρτο των νέων στην Ευρωζώνη είναι αυτή τη στιγμή χωρίς εργασία, αλλά τα ποσοστά ανεργίας των νέων στα διάφορα κράτη μέλη παρουσιάζουν τεράστιες αποκλίσεις.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας των νέων το έχει η Ελλάδα, 62,9%, και το χαμηλότερο η Γερμανία, 7,7%. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή, η ΕΕ επιθυμεί να μειώσει το κόστος και τη γραφειοκρατία που υφίστανται όσοι επιθυμούν να μετακινηθούν για εργασία σε άλλες χώρες.

Με τον νέο πίνακα αποτελεσμάτων αναμένεται ότι θα μπορούν να εντοπίζονται έγκαιρα ενδεχόμενα κοινωνικά προβλήματα σε χώρες της ΕΕ, ώστε να λαμβάνονται προληπτικά αποτρεπτικά μέτρα.

Αν επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, ο πίνακας κοινωνικών αποτελεσμάτων θα τροφοδοτήσει τις εργασίες λήψης οικονομικών αποφάσεων ήδη από τον επόμενο χρόνο.

Δελτίο Τύπου - Πίνακας κοινωνικών αποτελεσμάτων

Συχνές ερωτήσεις για τον πίνακα κοινωνικών αποτελεσμάτων DeutschEnglishfrançais

Αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρώπης

Έκκληση για μέτρα υπέρ των ανέργων

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι