Navigačný riadok

Znižovanie rizík tieňového bankovníctva - 04/09/2013

Eurobankovky © EU

EÚ podporuje plány na reguláciu tieňového bankového systému, ktorý prispel k rozšíreniu úverovej krízy.

Väčšina regulačných požiadaviek týkajúca sa finančného sektora, ktoré sa zaviedli od vypuknutia hospodárskej krízy v roku 2008, bola zameraná na hlavný bankový systém. Ale tieňový bankový sektor, kam patria hedžové fondy, súkromný kapitál a sekuritizácia, sa zapája do podobných činností ako banky, na druhej strane však podlieha voľnejšej regulácii a nemá prístup k podpore zo strany centrálnej banky alebo zárukám, ako sú poistenie vkladov a záruky na dlh.

Tieňový bankový sektor síce pomáha poskytovať finančnú likviditu bankovému sektoru, v posledných rokoch však vytvoril nestabilitu v globálnom finančnom systéme. Práve táto nestabilita prispela ku krachu banky Lehman Brothers v roku 2008 a k zmrazeniu aktivít na globálnych úverových trhoch počas finančnej krízy.

Náprava príčin finančnej nestability

V poslednom desaťročí sa suma aktív tieňového bankovníctva celkovo viac ako zdvojnásobila na 50 biliónov EUR a v súčasnosti predstavuje takmer tretinu celosvetového finančného systému. Hodnota tieňového bankovníctvo v Európe sa odhaduje na viac ako 23 biliónov EUR.

Samotný rozsah tieňového bankového systému a jeho úzke prepojenia na regulovaný finančný sektor sú potenciálnym zdrojom systémového rizika pre štáty, vlády a daňových poplatníkov, pretože akýkoľvek problém by mohol spustiť reťazovú reakciu, ktorá ovplyvní regulovaný finančný sektor.

Kapitálové požiadavky

Reformy, ktoré navrhuje EÚ, predpokladajú zavedenie povinnosti pre určité typy fondov peňažného trhu držať hotovostnú rezervu na úrovni 3 % svojich aktív s cieľom znížiť riziká hromadného výberu vkladov, ktoré sa vyskytli počas finančnej krízy.

EÚ takisto navrhuje stanoviť denné a týždenné úrovne likvidity pre fondy peňažného trhu, ako aj opatrenia, ktoré pomôžu predvídať vyplácanie veľkých objemov likvidity a obmedzia nadmernú závislosť od úverových hodnotení realizovaných tretími stranami.

Na znížení rizík tieňového bankovníctva EÚ spolupracuje so skupinou G20. Odporúčania Rady pre finančnú stabilitu skupiny G20 by mali schváliť lídri týchto krajín na samite v Petrohrade 5. – 6. septembra 2013.

Viac informácií o tieňovom bankovníctve

Plán Komisie na riešenie rizík spojených s tieňovým bankovníctvom

Oznámenie o tieňovom bankovníctve: najčastejšie otázky English (en)

Návrh nových pravidiel pre fondy peňažného trhu – najčastejšie otázky English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy