Ścieżka nawigacji

Zmniejszenie zagrożeń związanych z równoległym systemem bankowym - 04/09/2013

Banknoty euro © UE

UE nalega, aby zrealizować plany mające na celu uregulowanie równoległego systemu bankowego, który przyczynił się do pogłębienia zapaści kredytowej.

Większość wymogów prawnych nałożonych na sektor finansowy w związku z załamaniem gospodarczym, do którego doszło w 2008 r., dotyczyła przede wszystkim normalnego systemu bankowego. Jednak równoległy system bankowy, obejmujący m.in. fundusze hedgingowe, inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym oraz sekurytyzację (mechanizm przekształcania wierzytelności w papiery wartościowe), prowadzi działalność zbliżoną do banków, a tymczasem dotychczas podlegał mniejszemu nadzorowi. Poza tym nie ma on dostępu do wsparcia ze strony banku centralnego ani gwarancji takich jak ubezpieczenia depozytów czy gwarancje spłaty długu.

Choć równoległy system bankowy pomaga w zapewnieniu płynności finansowej sektora bankowego, w ostatnich latach doprowadził do naruszenia stabilności w światowym systemie finansowym. Ta niestabilność przyczyniła się do upadku banku Lehman Brothers w 2008 r. i do zamrożenia globalnych rynków kredytowych podczas kryzysu finansowego.

Wyeliminowanie przyczyn niestabilności finansowej

Ogólnie rzecz biorąc, w ciągu ostatnich dziesięciu lat całkowita kwota aktywów równoległego systemu bankowego wzrosła ponad dwukrotnie do ponad 50 bln euro i stanowi obecnie prawie jedną trzecią światowego systemu finansowego. Wartość równoległego systemu bankowego w Europie szacuje się na ponad 23 bln euro.

Już same rozmiary równoległego systemu bankowego oraz jego ścisłe powiązania z objętym regulacjami sektorem finansowym sprawiają, że stanowi on poważne źródło ryzyka systemowego dla państw, rządów i podatników – każdy słaby punkt może wywołać efekt domina, negatywnie odbijając się na podmiotach finansowych, których działalność jest uregulowana.

Wymogi kapitałowe

W zaproponowanych reformach UE żąda, aby pewne rodzaje funduszy rynku pieniężnego tworzyły bufor kapitałowy w wysokości 3 proc. wartości ich aktywów. Pozwoliłoby to zmniejszyć ryzyko masowego odpływu środków, do czego doszło podczas kryzysu finansowego.

UE proponuje również ustanowienie dla funduszy rynku pieniężnego wymogu posiadania w portfelu aktywów o jednodniowym terminie zapadalności oraz aktywów o tygodniowym terminie zapadalności, a także wprowadzenia środków, które pomogą przewidywać duże umorzenia i ograniczyć nadmierną zależność od zewnętrznych ratingów kredytowych.

Wspólnie z członkami grupy G20 UE prowadzi prace nad zmniejszeniem ryzyka stwarzanego przez równoległy system bankowy. Oczekuje się, że przywódcy krajów grupy G20 na szczycie w Petersburgu w dniach 5–6 września 2013 wyrażą poparcie dla zaleceń Rady Stabilności Finansowej tej grupy.

Więcej o równoległym systemie bankowym

Komisja chce ograniczyć ryzyko związane z równoległym systemem bankowym

Komunikat w sprawie równoległego systemu bankowego: najczęściej zadawane pytania English (en)

Nowe zasady dotyczące funduszy rynku pieniężnego ‒ najczęściej zadawane pytania English (en)

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki