Cosán nascleanúna

Na rioscaí a bhaineann le scáthbhaincéireacht a laghdú - 04/09/2013

Nótaí euro © AE

Tá an AE ag brú ar aghaidh le pleananna chun an córas scáthbhaincéireachta, a bhí ar cheann de na cúiseanna leis an ngéarchéim chreidmheasa, a rialáil.

Bhí formhór na gceanglas rialála a cuireadh ar an earnáil airgeadais ó tharla an meathlú geilleagair in 2008 dírithe ar an bpríomhchóras baincéireachta. Ach bíonn earnáil na scáthbhaincéireachta – ina bhfuil cistí fála, cothromas príobháideach agus urrasú – gafa le gníomhaíochtaí den chineál céanna agus a dhéanann na bainc ach fós déantar maoirseacht níos éadroime uirthi agus níl teacht aici ar thacaíocht an bhainc cheannais ná cosaintí amhail árachas taiscí agus ráthaíochtaí fiachais.

Cé go gcuidíonn earnáil na scáthbhaincéireachta le leachtacht airgeadais a thabhairt d'earnáil na baincéireachta, chruthaigh sí éagobhsaíocht sa chóras airgeadais domhanda le blianta beaga anuas freisin. Bhí an éagobhsaíocht sin ar cheann de na cúiseanna le cliseadh Lehman Brothers in 2008 agus le margaí creidmheasa domhanda a chalcadh le linn na géarchéime airgeadais.

Réiteach a fháil ar na cúiseanna leis an éagobhsaíocht airgeadais

Ar leibhéal domhanda, méadaíodh méid iomlán shócmhainní na scáthbhaincéireachta faoi dhó agus níos mó go dtí os cionn €50 trilliún le deich mbliana anuas agus is ionann an méid sin anois agus aon trian den chóras airgeadais domhanda, beagnach. San Eoraip, is fiú níos mó ná €23 trilliún an scáthbhaincéireacht.

A bhuí leis an méid ollmhór atá sa chóras scáthbhaincéireachta agus leis na dhlúthnaisc leis an earnáil airgeadais rialáilte d'fhéadfadh sé bheith ina riosca sistéamach do stáit, do rialtais agus do cháiníocóirí, mar go bhféadfadh aon laige ann éifeacht mhór ghabhála a chruthú a dhéanfadh difear don earnáil airgeadais rialáilte.

Ceanglais chaipitil

Leis na leasuithe atá beartaithe ag an AE iarrtar go mbeidh maolán airgid thirim cothrom le 3 % dá sócmhainní ag cistí áirithe don mhargadh airgid chun an baol i dtaca leis an sórt scaoill ar chistí a tharla le linn na géarchéime airgeadais a laghdú.

Tá sé beartaithe ag an AE freisin leibhéil leachtachta laethúla agus seachtainiúla a shocrú do na cistí don mhargadh airgid chomh maith le bearta chun bheith réidh d'fhuascailtí móra agus chun róspleáchas ar rátálacha creidmheasa tríú páirtithe a laghdú.

Tá an AE ag obair i dteannta an G20 le rioscaí a bhaineann le scáthbhaincéireacht a laghdú. Táthar ag súil go dtacóidh Ceannairí G20 le moltaí Bhord Cobhsaíochta Airgeadais an G20 i gCathair Pheadair ar an 5-6 Meán Fómhair 2013.

Tuilleadh eolais faoi scáthbhaincéireacht

Treoirphlean an Choimisiúin chun dul i ngleic leis na rioscaí a bhaineann le scáthbhaincéireacht

Teachtaireacht faoin scáthbhaincéireacht: ceisteanna coitianta English (en)

Rialacha nua maidir le Cistí don Mhargadh Airgid - Ceisteanna Coitianta English (en)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links