Navigointipolku

EU haluaa vähentää varjopankkitoiminnan riskejä - 04/09/2013

Euron seteleitä © EU

Komissio haluaa tarkempaa sääntelyä varjopankkijärjestelmälle, jonka toimintatavat osaltaan vauhdittivat finanssimarkkinoiden romahdusta.

Vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin johdosta säädetyistä finanssialan sääntelyvaatimuksista on suurin osa kohdistunut tavanomaiseen pankkijärjestelmään. Varjopankkijärjestelmän (muun muassa hedgerahastot, pääomasijoitukset ja arvopaperistaminen) toiminta on hyvin samankaltaista kuin pankkien toiminta, mutta sitä on perinteisesti säännelty lievemmin. Toisaalta varjopankkitoimijat eivät voi turvautua keskuspankkien rahoitustukeen tai suojatoimiin, kuten talletusvakuutuksiin ja velkatakauksiin.

Varjopankkijärjestelmä on tärkeä pankkialan rahoituslähde. Sen toimintatavat ovat viime vuosina johtaneet kuitenkin myös globaalin finanssijärjestelmän epävakauteen. Tämä vaikutti osaltaan Lehman Brothersin kaatumiseen vuonna 2008 ja aiheutti globaalien rahoitusmarkkinoiden jähmettymisen finanssikriisin aikana.

Tavoitteena rahoitusvakauden turvaaminen

Maailmanlaajuisessa varjopankkijärjestelmässä liikkuu rahaa yli 50 biljoonan euron arvosta, ja sen koko on yli kaksinkertaistunut viime vuosikymmenen aikana. Toiminnan osuus koko globaalista rahoitusjärjestelmästä on noin kolmannes. Euroopan varjopankkijärjestelmä on suuruudeltaan yli 23 biljoonaa euroa.

Varjopankkitoiminnan koko sekä sen ja säännellyn rahoitusalan tiiviit kytkökset aiheuttavat potentiaalisen järjestelmäriskin, joka valtioiden, veronmaksajien ja muiden rahoitusmarkkinoiden toimijoiden on otettava huomioon. Jos varjopankkijärjestelmässä ilmenee hallitsemattomia heikkouksia, vakaus voi alkaa horjua myös säännellyllä rahoitusalalla.

Pääomavaatimukset

Komission ehdotusten mukaan tietyntyyppisten rahamarkkinarahastojen olisi varmistettava pääomapuskuri, joka vastaa 3 prosenttia niiden varojen arvosta. Näin voidaan vähentää rahamarkkinarahastoihin kohdistuvien sijoittajapakojen riskiä. Tällaisia pakoja nähtiin finanssikriisin aikana.

Komissio ehdottaa rahamarkkinarahastoille myös päivä- ja viikkokohtaisia maksuvalmiusvaatimuksia. Ehdotetuilla toimilla voitaisiin lisäksi paremmin ennakoida suuret lunastustoimeksiannot ja vähentää liiallista tukeutumista ulkoisiin luottoluokituksiin.

EU työskentelee yhdessä G20-maiden kanssa varjopankkijärjestelmän riskien torjumiseksi. Komission ehdottamat toimet noudattelevat G20:n asettaman finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän suosituksia, jotka G20-maiden johtajien on määrä hyväksyä Pietarissa 5.–6.9.2013 järjestettävässä huippukokouksessa.

Varjopankkijärjestelmä – lisätietoa

Komission suunnitelma varjopankkitoiminnalle ominaisten riskien torjumiseksi

Varjopankkitoimintaa koskeva tiedonanto: usein kysyttyä English (en)

Ehdotetut rahamarkkinarahastoja koskevat uudet säännöt: usein kysyttyä English (en)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä