Navigatsioonitee

Varipanganduse riskide vähendamine - 04/09/2013

Euro pangatähed © EU

EL liigub edasi oma kavaga reguleerida varipangandussüsteemi kui laenuturu kriisile kaasaaitajat.

Enamik 2008. aasta majanduslanguse algusest alates finantssektori suhtes kehtestatud regulatiivseid nõudeid keskendub tavapärasele pangandussüsteemile. Varipangandussüsteem, mis hõlmab riskifonde, börsivälist kapitali ja väärtpaberistamist, toimib samalaadselt pankadega, kuid järelevalve selle üle ei ole nii range ning süsteemil puudub juurdepääs kesksetele panga toetus- või turvameetmetele, nagu hoiuste tagamine või laenutagatised.

Varipangandus aitab luua pangandussektoris likviidsust, kuid samas on ta viimastel aastatel tekitanud ka ebastabiilsust maailma finantsturgudel. Selline ebastabiilsus aitas kaasa ettevõtte Lehman Brothers kokkuvarisemisele 2008. aastal ning põhjustas üleilmse krediidituru külmutamise finantskriisi jooksul.

Finantsalase ebastabiilsuse põhjuste kõrvaldamine

Varipanganduse varade kogumaht on maailmas viimase kümne aasta jooksul rohkem kui kahekordistunud (ulatudes üle 50 triljoni euro). Varipangandus hõlmab praegu peaaegu kolmandikku kogu maailma finantssüsteemist. Euroopas on varipanganduse maht üle 23 triljoni euro.

Varipangandussüsteemi suurus ja tema tihe seotus reguleeritud finantssektoriga muudavad varipanganduse potentsiaalseks süsteemse riski allikaks riikide, valitsuste ja maksumaksjate jaoks, kuna mis tahes nõrkus võib vallandada sellise ülekanduva mõju laine, mis kahjustab reguleeritud finantssektorit.

Kapitalinõuded

ELi kavandatavad reformid kutsuvad üles säilitama teatud liiki rahaturufondide puhul kapitalipuhvrit (suurusega 3% fondi varadest) eesmärgiga vähendada riski, et fondid satuvad sellise surve alla, nagu see juhtus finantskriisi ajal.

EL teeb ka ettepaneku määrata rahaturufondidele likviidsuse tasemed päeva ja nädala lõikes ning kehtestada meetmed, mis võimaldaksid näha ette suuremahulisi osakute tagasivõtmisi ning vähendada liigset tuginemist kolmandate poolte krediidireitingutele.

EL teeb varipanganduse riskide vähendamiseks koostööd G20ga. G20 finantsstabiilsuse nõukogu soovitused peaks kinnitatama 5.–6. septembril 2013 Peterburis toimuval G20 tippkohtumisel.

Täiendavalt varipangandusest

Komisjoni tegevuskava varipangandusega seotud riskidega tegelemiseks

Varipangandust käsitlev komisjoni teatis: korduma kippuvad küsimused English (en)

Uute rahaturufondide eeskirjade kava – korduma kippuvad küsimused English (en)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad