Διαδρομή πλοήγησης

Μείωση των κινδύνων από το σκιώδες τραπεζικό σύστημα - 04/09/2013

Χαρτονομίσματα © EU

Η ΕΕ παρουσιάζει σχέδια για τη ρύθμιση του σκιώδους τραπεζικού συστήματος το οποίο συνέβαλε στη δημιουργία της πιστωτικής κρίσης.

Οι περισσότερες ρυθμιστικές απαιτήσεις που επιβλήθηκαν στον χρηματοπιστωτικό τομέα μετά την κρίση του 2008 αφορούν κυρίως το κανονικό τραπεζικό σύστημα. Ωστόσο, το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τις τιτλοποιήσεις, παρόλο που αναπτύσσει δραστηριότητες παρόμοιες με των τραπεζών, υπόκειται σε λιγότερο αυστηρές ρυθμίσεις χωρίς παράλληλα να διαθέτει πρόσβαση σε στήριξη από την κεντρική τράπεζα ή σε διασφαλίσεις όπως η ασφάλιση των καταθέσεων και οι εγγυήσεις χρέους.

Παρότι το σκιώδες τραπεζικό σύστημα παρέχει ρευστότητα στον παραδοσιακό τραπεζικό τομέα, εντούτοις ευθύνεται για την αστάθεια που βίωσε το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα τα τελευταία χρόνια. Η αστάθεια αυτή οδήγησε στην κατάρρευση της Lehman Brothers το 2008 και συνέβαλε στο πάγωμα των παγκόσμιων πιστωτικών αγορών κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Εξάλειψη των αιτίων της χρηματοπιστωτικής αστάθειας

Το συνολικό μέγεθος του σκιώδους τραπεζικού τομέα παγκοσμίως υπερδιπλασιάστηκε σε πάνω από 50 τρισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία και αντιπροσωπεύει πλέον το ένα τρίτο σχεδόν του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στην Ευρώπη, η αξία του σκιώδους τραπεζικού τομέα υπερβαίνει τα 23 τρισ. ευρώ.

Το μέγεθος του σκιώδους τραπεζικού συστήματος και η στενή διασύνδεσή του με τον ρυθμιζόμενο χρηματοπιστωτικό τομέα είναι πηγή συστημικού κινδύνου για τα κράτη, τις κυβερνήσεις και τους φορολογουμένου, δεδομένου ότι η παραμικρή αδυναμία θα μπορούσε να προκαλέσει τσουνάμι επιπτώσεων για το σύνολο του ρυθμιζόμενου χρηματοπιστωτικού τομέα.

Κεφαλαιακές απαιτήσεις

Σύμφωνα με τις μεταρρυθμίσεις που προτείνει η ΕΕ, ορισμένου τύπου αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων θα πρέπει να διαθέτουν ταμειακά αποθέματα ασφαλείας ισοδύναμα με το 3% των περιουσιακών τους στοιχείων προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι από τις μαζικές αναλήψεις, όπως συνέβη κατά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση.

Η ΕΕ προτείνει επίσης τον καθορισμό ημερήσιων και εβδομαδιαίων επιπέδων ρευστότητας για τα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων καθώς και μέτρα που θα συμβάλουν στην αποφυγή των προβλημάτων από τη μαζική εξαγορά τίτλων και στη μείωση της υπέρμετρης εξάρτησης από αξιολογήσεις που διενεργούν τρίτοι.

Η ΕΕ συνεργάζεται με την ομάδα των 20 (G20) για τη μείωση των κινδύνων από το σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Οι συστάσεις του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της G20 αναμένεται να εγκριθούν από τους ηγέτες της G20 στην Αγία Πετρούπολη στις 5-6 Σεπτεμβρίου 2013.

Περισσότερα για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα Deutsch (de) English (en) français (fr)

Χάρτης πορείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενέχει το σκιώδες τραπεζικό σύστημα

Ανακοίνωση για το σκιώδες τραπεζικό σύστημα: συχνές ερωτήσεις English (en)

Πρόταση νέων κανόνων για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς - Συχνές ερωτήσεις English (en)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι