Cesta

Snížení rizik stínového bankovnictví - 04/09/2013

Eurobankovky © EU

Unie pokračuje v předkládání plánů na regulaci stínového bankovního systému, který má podíl na vzniku úvěrové krize.

Většina regulatorních požadavků na finanční sektor, které se začaly přijímat od ekonomického propadu v roce 2008, se zaměřovala na standardní bankovní systém. Do téměř stejných operací jako banky se však pouštějí i subjekty stínového bankovnictví (hedgeové fondy, fondy soukromého kapitálu a sekuritizace), které jsou přitom obecně pod méně přísným dohledem a nemohou žádat o podporu centrální banky ani využívat ochranných opatření, jako jsou např. pojištění vkladů nebo záruky za závazky.

Stínové bankovnictví sice pro standardní bankovní sektor obstarává významný objem likvidity, ale v posledních letech bylo také zdrojem nestability celosvětového finančního systému. Tato nestabilita vedla k pádu banky Lehman Brothers v roce 2008 a v průběhu finanční krize se podílela na ochromení světového trhu s úvěry.

Řešení příčin finanční nestability

Celkově se objem aktiv stínového bankovnictví v posledních deseti letech více než zdvojnásobil a dnes přesahuje 50 bilionů eur, tedy téměř jednu třetinu světového finančního systému. V Evropě objem stínového bankovnictví představuje více než 23 bilionů eur.

Rozsah stínového bankovního systému a jeho úzké propojení s regulovaným finančním sektorem se může stát zdrojem systémových rizik ohrožujících státy, vlády a daňové poplatníky, protože jakákoli slabá místa mohou odstartovat vlnu nákazy, která zasáhne regulovaný finanční sektor.

Kapitálové požadavky

EU v navrhovaných reformách vyžaduje, aby některé druhy fondů peněžního trhu měly povinnost hotovostní rezervy ve výši 3 % jejich aktiv, která by umožnila snížit rizika v případě hromadných žádostí o výplatu investovaných prostředků, k jakým docházelo během finanční krize.

EU rovněž navrhuje, aby fondy peněžního trhu musely udržovat stanovené denní a týdenní úrovně likvidity a přijaly taková opatření, která by pomohla předvídat, kdy dojde k velkému objemu žádostí o zpětný odkup, a rovněž snížit přílišnou závislost na úvěrovém hodnocení třetích stran.

EU se společně se skupinou G20 snaží rizika vyplývající ze stínového bankovnictví minimalizovat. Vedoucí představitelé skupiny G20 by měli na zasedání v Petrohradě ve dnech 5. – 6. září 2013 schválit doporučení Rady pro finanční stabilitu skupiny G20.

Další informace o stínovém bankovnictví

Plán Komise na řešení rizik spojených se stínovým bankovnictvím

Sdělení o stínovém bankovnictví: časté otázky English (en)

Návrh nových pravidel pro fondy peněžního trhu – časté otázky English (en)

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy