Navigacijska pot

EU išče soglasje za spodbuditev gospodarstva - 26/06/2013

Voditelji EU na majskem srečanju © EU

Na dnevnem redu srečanja voditeljev držav in vlad EU 27. in 28. junija bodo brezposelnost med mladimi, mala podjetja in povečanje kreditiranja.

Pred srečanjem je Komisija pripravila priporočila za vsako od teh področij in predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je vse voditelje držav EU pozval k soglasju o priporočilih.

Brezposelnost

Skoraj 6 milijonov Evropejcev, mlajših od 25 let, je trenutno brez dela. V nekaterih državah EU je brezposelnih več kot polovica mladih, ki bi sicer želeli delati.

Komisija je v svojem pozivu k ukrepanju v zvezi z brezposelnostjo mladih DeutschEnglishfrançais predlagala nove rešitve in pozvala države članice, naj čim prej vzpostavijo že dogovorjene sheme, denimo jamstvo za mlade DeutschEnglishfrançais .

S temi ukrepi bi zagotovili, da bi se vsi mladi lahko zaposlili ali začeli pripravništvo, prakso oziroma nadaljevali z izobraževanjem v štirih mesecih po zaključku šolanja ali začetku brezposelnosti.

Komisija bi sredstva v višini 6 milijard evrov, namenjena odpravljanju brezposelnosti mladih, raje uporabila že v letih 2014 in 2015 namesto v naslednjem sedemletnem obdobju financiranja, kot je bilo prvotno načrtovano.

Povečanje kreditiranja podjetij

Kadar primanjkuje denarja, je manj bank pripravljenih dajati posojila, zlasti malim podjetjem. Evropska investicijska banka bo sredstva, namenjena kreditiranju, povečala za 60 milijard evrov do leta 2015. Poročilo o povečanju kreditiranja gospodarstva DeutschEnglishfrançaisportuguês navaja, kako bodo posojila, namenjena malim podjetjem in ranljivim državam, krepila naložbe in zaposlovanje.

Poročilo tudi pojasnjuje tri nove načine, prek katerih lahko mala podjetja dostopajo do sredstev, ki vključujejo jamstva, listinjenje (postopek, ki razprši tveganje z združevanjem sredstev v paketu) in delitev tveganja.

Mala podjetja

O malih podjetjih se pogosto govori kot o hrbtenici gospodarstva. Vendar za uspešno poslovanje potrebujejo finančna sredstva in čim manj birokracije.

Evropska komisija je leta 2012 pozvala mala podjetja, naj sporočijo, kateri predpisi EU jim povzročajo največ težav. Številne na lestvici 10 najbolj obremenjujočih predpisov DeutschEnglishfrançais je zdaj že izboljšala: mala podjetja tako laže sodelujejo na razpisih za javna naročila, poenostavljene so zahteve glede varnosti izdelkov.

Naložbeni načrt za Evropo

Leta 2012 so se države EU dogovorile o številnih ukrepih za spodbuditev gospodarstva, imenovanih pakt za rast in delovna mesta. Komisija meni, da lahko države še bolj okrepijo svoja prizadevanja za spodbuditev gospodarstva in v poročilu Pakt za rast in delovna mesta: leto pozneje DeutschEnglishfrançais navaja področja, na katerih je potrebno večje sodelovanje.

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave