Navigačný riadok

EÚ sa usiluje o dosiahnutie konsenzu s cieľom oživiť hospodárstvo - 26/06/2013

Lídri EÚ na svojom májovom zasadnutí © EÚ

Na programe rokovaní politických predstaviteľov EÚ, ktorí sa stretnú 27. a 28. júna, sú nezamestnanosť mladých ľudí, malé a stredné podniky a zvýšenie objemu úverov.

Pre každú z týchto oblastí vypracovala Komisia ešte pred stretnutím odporúčania a jej predseda José Manuel Barroso sa písomne obrátil na všetky hlavy štátov a vlád EÚ s výzvou o dosiahnutie konsenzu.

Nezamestnanosť

Takmer 6 miliónov Európanov (vo veku do 25 rokov) je súčasnosti bez zamestnania. V niektorých krajinách je nezamestnaná viac ako polovica mladých ľudí, ktorí sú ochotní pracovať.

Komisia vo svojej výzve na prijatie opatrení v oblasti nezamestnanosti mládeže DeutschEnglishfrançais ponúka nové nápady, ako zapojiť mladých ľudí do práce. Zároveň vyzýva vlády, aby rýchlo zaviedli systémy, na ktorých sa už dohodli, ako napríklad tzv. záruka pre mladých DeutschEnglishfrançais .

Toto by malo priniesť, že všetci mladí ľudia by do štyroch mesiacov od ukončenia školy alebo okamihu, keď sa stali nezamestnanými, získali ponuku práce, stáž alebo nastúpili na ďalšie vzdelávanie.

Komisia sa domnieva, že 6 miliárd EUR vyčlenených na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí, by sa nemuselo rozdeliť na celé budúce sedemročné obdobie financovania (2014 – 2020), ale tieto prostriedky by sa mohli využiť už v rokoch 2014 a 2015.

Zvýšenie objemu úverov

Keďže peňazí je nedostatok, menej bánk je ochotných poskytovať úvery, a to najmä malým a stredným podnikom. Európska investičná banka však zvýši objem úverov na 60 miliárd EUR ročne do roku 2015 a správa o zvýšení poskytovania úverov pre hospodárstvo DeutschEnglishfrançaisportuguês objasňuje, ako sa tieto prostriedky presmerujú v prospech malých a stredných podnikov a zraniteľných krajín a ako tieto zdroje podporia tvorbu investícií a pracovných miest.

V správe sa tiež uvádzajú tri nové spôsoby, ktorými malé podniky môžu získať prístup k financovaniu vrátane záruk, sekuritizácie (proces, ktorým sa riziko rozdeľuje prostredníctvom zoskupenia rôznych typov aktív do jedného cenného papiera) a združovania rizika.

Malé a stredné podniky

Malé a stredné podniky sa často opisujú ako pilier hospodárstva. Aby prospievali, potrebujú prístup k financiám a minimálnu administratívnu záťaž.

V roku 2012 Komisia požiadala malé a stredné podniky, aby identifikovali najviac zaťažujúce právne predpisy EÚ. Mnohé z 10 najzaťažujúcejších právnych predpisov DeutschEnglishfrançais sa už zlepšili – malé a stredné podniky majú teraz lepší prístup k verejnému obstarávaniu a zjednodušili sa bezpečnostné požiadavky na výrobky.

Investičný plán pre Európu

V roku 2012 sa štáty EÚ dohodli na niekoľkých opatreniach na podporu hospodárstva, ktoré sú známe ako „Pakt pre rast a zamestnanosť“. Komisia je presvedčená, že krajiny môžu podniknúť ešte ďalšie kroky ako si pomôcť, a v správe „Pakt pre rast a zamestnanosť: po roku“ uvádza oblasti, v ktorých je potrebné zvýšiť spoluprácu. DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy