Ścieżka nawigacji

Aby gospodarka ruszyła, UE potrzebuje konsensusu - 26/06/2013

Przywódcy krajów UE na szczycie w maju © UE

Bezrobocie wśród młodych ludzi, małe firmy i większa dostępność kredytów to tematy posiedzenia przywódców krajów UE, które odbędzie się w dniach 27–28 czerwca w Brukseli.

Przed posiedzeniem Komisja przygotowała zalecenia w każdym z tych obszarów a przewodniczący Komisji José Manuel Barroso wystosował pisma do szefów państw i rządów, nawołując do osiągnięcia konsensusu.

Bezrobocie

Aktualnie w Europie bez pracy jest prawie 6 mln osób poniżej 25. roku życia. W niektórych państwach ponad połowa młodych chętnych do pracy jest bezrobotna.

Komisja wzywa do walki z bezrobociem wśród młodych ludzi DeutschEnglishfrançais , proponuje nowe sposoby na zapewnienie młodym zatrudnienia i wzywa kraje UE do szybkiego wdrożenia programów pomocy, co do których już zapadły decyzje – jak na przykład inicjatywa „gwarancja dla młodzieży” DeutschEnglishfrançais .

Gwarancja ma docelowo zapewnić wszystkim młodym ludziom odpowiednią pracę, praktykę zawodową, staż lub możliwość dalszego kształcenia w ciągu czterech miesięcy od opuszczenia szkoły lub utraty zatrudnienia.

Komisja pragnie, aby kwota 6 mld euro przeznaczona na zwalczanie bezrobocia wśród młodych została udostępniona w 2014 i 2015 r., a nie rozłożona w czasie na kolejny siedmioletni okres finansowania UE, jak to pierwotnie planowano.

Większa dostępność kredytów

W czasach kryzysu banki często niechętnie pożyczają pieniądze, zwłaszcza małym firmom. Tymczasem Europejski Bank Inwestycyjny zwiększy pulę przeznaczoną na pożyczki do 60 mld rocznie do roku 2015. W sprawozdaniu dotyczącym zwiększenia kredytowania gospodarki DeutschEnglishfrançaisportuguês wyjaśniono, w jaki sposób pieniądze te trafią do małych firm i krajów w trudnej sytuacji i pobudzą inwestycje i zatrudnienie.

W sprawozdaniu przedstawiono również trzy nowe sposoby udostępniania funduszy małym firmom: gwarancje, sekurytyzację (proces, w ramach którego ryzyko zostaje rozłożone poprzez grupowanie aktywów) oraz systemy wspólnego ponoszenia ryzyka.

Małe firmy

Małe firmy są często postrzegane jako fundament gospodarki. Ale aby dobrze prosperować, potrzebują dostępu do finansowania i ograniczenia formalności administracyjnych.

W 2012 r. Komisja zwróciła się do małych przedsiębiorstw, aby wskazały, które unijne przepisy prawne są dla nich szczególnie uciążliwe. Prace nad ulepszeniem przepisów, które trafiły do pierwszej dziesiątki DeutschEnglishfrançais , już przyniosły rezultaty – małe firmy mają teraz lepszy dostęp do zamówień publicznych, a przepisy dotyczące bezpiecznych produktów zostały uproszczone.

Plan inwestycyjny dla Europy

W 2012 r. kraje UE zatwierdziły szereg działań służących ożywieniu gospodarki, znanych pod nazwą Paktu na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Komisja jest zdania, że państwa członkowskie mogą jeszcze poprawić swoją sytuację na wiele sposobów. Dlatego też w sprawozdaniu Pakt na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – sytuacja rok później DeutschEnglishfrançais przedstawiła obszary, w których konieczna jest bliższa współpraca.

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki