Kruimelpad

EU zoekt consensus om de economie weer op gang te helpen - 26/06/2013

De EU-leiders afgelopen mei © EU

Jeugdwerkloosheid, kleine bedrijven en meer leningen, daarover gaan de politieke leiders van de EU op 27 en 28 juni in debat.

Voorafgaand aan de top heeft de Commissie aanbevelingen gedaan over al deze onderwerpen. Commissievoorzitter Barroso heeft alle regeringsleiders van de EU-landen in een brief opgeroepen tot consensus te komen.

Werkloosheid

Momenteel zijn bijna 6 miljoen Europeanen onder de 25 werkloos. In bepaalde landen raakt meer dan de helft van de jongeren die willen werken, niet aan de slag.

In haar oproep om de jeugdwerkloosheid aan te pakken DeutschEnglishfrançais komt de Commissie met nieuwe ideeën voor meer banen en dringt ze bij de regeringen aan op een snelle invoering van al afgesproken regelingen — zoals de jongerengarantieregeling DeutschEnglishfrançais .

Die regeling garandeert iedere jongere een passende baan, een leercontract, een stage of extra opleiding, uiterlijk vier maanden nadat ze afstuderen of werkloos worden.

De Commissie wil voor de jaren 2014 en 2015 een bedrag van 6 miljard euro vrijmaken om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, en dat bedrag niet uitsmeren over 7 jaar, zoals oorspronkelijk het plan was.

Meer leningen

Door de crisis zijn banken minder snel bereid leningen te geven aan kleine bedrijven. De Europese Investeringsbank daarentegen gaat tot 2015 jaarlijks 60 miljard euro meer uitlenen. In het verslag Meer kredietverschaffing voor de economie DeutschEnglishfrançaisportuguês staat te lezen hoe dit geld moet doorstromen naar kleine bedrijven en kwetsbare landen en zo tot meer investeringen en werkgelegenheid moet leiden.

In het verslag staan ook drie nieuwe manieren waarop kleine bedrijven aan geld kunnen komen: garanties, effectisering (een proces voor risicospreiding door het samenvoegen van activa) en het bundelen van risico's.

Kleine bedrijven

Kleine bedrijven worden vaak de ruggengraat van de economie genoemd. Maar om goed te presteren, hebben zij geld en zo min mogelijk administratieve rompslomp nodig.

In 2012 heeft de Commissie kleine bedrijven gevraagd welke EU-wetten zij het hinderlijkst vonden. Uit de top 10 van hinderlijke wetgeving DeutschEnglishfrançais is al heel wat weggewerkt: kleine ondernemers kunnen makkelijker meedingen naar overheidsopdrachten en heel wat productveiligheidseisen zijn vereenvoudigd.

Een investeringsplan voor Europa

In 2012 zijn de EU-landen het eens geworden over een aantal maatregelen om de economie te bevorderen: het pact voor groei en werkgelegenheid. De Commissie is van mening dat de EU-landen nóg meer kunnen doen. In haar verslag Het pact voor groei en werkgelegenheid: één jaar verder DeutschEnglishfrançais staat een lijst van terreinen waarop meer samenwerking nodig is.

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links