Cosán nascleanúna

An AE ag iarraidh teacht ar chomhdhearcadh faoin gcaoi le borradh a chur faoin ngeilleagar - 26/06/2013

Ceannairí an AE le linn an chruinnithe a bhí acu i mí na Bealtaine © EU

Nuair a thiocfaidh ceannairí polaitiúla an AE le chéile i gcruinniú an 27 agus an 28 Meitheamh pléifidh siad an dífhostaíocht i measc an aosa óig, gnólachtaí beaga, agus iasachtaí a mhéadú.

Tá moltaí déanta ag an gCoimisiún roimh an gcruinniú mullaigh, moltaí maidir le gach ceann de na réimsí sin, agus scríobh Uachtarán an Choimisiúin, José Manuel Barroso, chuig cinn stáit agus cinn rialtais gach Ballstát den AE á iarraidh orthu teacht ar chomhdhearcadh ina leith seo.

Dífhostaíocht

Tá beagnach sé mhilliún Eorpach atá níos óige na 25 bliain d'aois dífhostaithe. I roinnt tíortha tá corradh le leath an aosa óig ag lorg oibre nó dífhostaithe.

Sa ghairm chun gnímh i leith na dífhostaíochta i measc an aosa óig DeutschEnglishfrançais a rinne an Coimisiún, leagtar amach dóigheanna le daoine óga a chur i mbun oibre, agus tathantaítear ar rialtais scéimeanna a chur ar bun a comhaontaíodh cheana, e.g. an Ráthaíocht don Óige DeutschEnglishfrançais .

Faoin scéim sin thairgfí post maith, printíseacht, nó cúrsa oiliúna nó oideachais do gach duine óg faoi cheann ceithre mhí tar éis dó an scoil a fhágáil nó a bheith dífhostaithe.

An €6 bhilliún atá curtha ar leataobh le dul i ngleic leis an dífhostaíocht i measc an aosa óig, ba mhaith leis an gCoimisiún é a bheith ar fáil in 2014 agus 2015 seachas é a bheith leata amach thar an chéad tréimhse eile maoiniúcháin seacht mbliana atá ag an AE, mar atá beartaithe.

Iasachtaí a mhéadú

Tá an t-airgead gann, agus dá bhrí sin níl mórán banc toilteanach airgead a thabhairt ar iasacht, do ghnólachtaí beaga go háirithe. Ach is amhlaidh a mhéadóidh an Banc Eorpach Infheistíochta go dtí €60 billiún na hiasachtaí a thabharfaidh sé gach bliain as seo go dtí 2015, agus sa tuarascáil ar iasachtaí don gheilleagar a mhéadú DeutschEnglishfrançaisportuguês mínítear cén chaoi a ndíreofar sin ar ghnólachtaí beaga agus ar thíortha leochaileacha chun infheistíocht agus fostaíocht a chruthú.

Ina theannta sin, leagtar amach sa tuarascáil trí shlí nua inar féidir le gnólachtaí beaga maoiniú a fháil, mar atá ráthaíochtaí, urrúsú (próiseas arb é atá ann riosca a dháileadh trí shócmhainní a chomhchruinniú) agus comhthiomsú rioscaí.

Gnólachtaí beaga

Is minic a deirtear gur cnámh droma an gheilleagair iad gnólachtaí beaga. Ach ní bhíonn rath orthu mura mbíonn teacht acu ar mhaoiniú agus má bhíonn rómhaorlathas ag cur as dóibh.

In 2012, d'iarr an Coimisiún ar ghnólachtaí beaga na dlíthe san AE is mó a dhéanann ciotaí dóibh orthu a chur in iúl dó. Tá feabhas curtha cheana féin ar roinnt de na deich gcinn de dhlíthe is ciotaí DeutschEnglishfrançais a luadh agus is fusa anois ag gnólachtaí beaga teacht ar an soláthar poiblí. Chomh maith leis sin, tá simpliú déanta ar cheanglais maidir le sábháilteacht táirgí.

Plean infheistíochta don Eoraip

In 2012 tháinig tíortha an AE ar chomhaontú maidir le bearta a dhéanamh atá ceaptha borradh a chur faoin ngeilleagar; 'an comhshocrú le haghaidh fáis agus post' a thugtar air sin. Dar leis an gCoimisiún gur féidir le tíortha an AE níos mó a dhéanamh chun cuidiú leo féin, agus sa tuarascáil An comhshocrú le haghaidh fáis agus post: bliain i ndiaidh a bhunaithe DeutschEnglishfrançais liostaítear na réimsí ina bhfuil níos mó comhoibriú a dhíth.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links