Navigointipolku

EU hakee konsensusta talouden piristämisestä - 26/06/2013

EU-maiden johtajia toukokuun kokouksessa © EU

Nuorisotyöttömyys, pienyritykset ja luotonsaannin lisääminen ovat 27.-28.6. pidettävän EU:n huippukokouksen aiheita.

Komissio antoi kokouksen alla suositukset kustakin aiheesta, ja komission puheenjohtaja José Manuel Barroso vetosi EU-maiden valtion- ja hallitusten päämiehiin yhteisymmärryksen löytämiseksi.

Työttömyys

Tällä hetkellä lähes 6 miljoonaa alle 25-vuotiasta eurooppalaista nuorta on työttömänä. Joissakin maissa työttömyydestä kärsii yli puolet työhaluisista nuorista.

Komissio patistaa nyt jäsenmaita toimiin nuorisotyöttömyyttä vastaan. Sen aloitepaketissa DeutschEnglishfrançais esitetään uusia ajatuksia nuorten työllistämisestä ja kehotetaan EU-maita toteuttamaan nopeasti jo aiemmin sovitut ohjelmat kuten nuorisotakuun DeutschEnglishfrançais .

Sen mukaan kaikille Euroopan nuorille tarjotaan kunnollinen työ-, jatkokoulutus-, oppisopimus- tai harjoittelupaikka neljän kuukauden kuluessa siitä, kun he päättävät peruskoulutuksensa tai jäävät työttömiksi.

Komissio haluaisi ottaa nuorisotyöttömyyden torjuntaan korvamerkityt 6 miljardia euroa käyttöön jo vuosina 2014 ja 2015 eikä hajautettuna EU:n seuraavan rahoituskehyksen kattaman 7 vuoden ajalle, kuten alkuperäisenä suunnitelmana oli.

Luotonsaannin lisääminen

Kun raha on tiukalla, yhä harvempi pankki on halukas lainaamaan sitä varsinkaan pk-yrityksille. Euroopan investointipankki aikoo kuitenkin lisätä luotonantoaan 60 miljardiin euroon vuoteen 2015 mennessä, ja raportissa talouden luotonsaannin lisäämisestä DeutschEnglishfrançaisportuguês kuvataan, kuinka luotot on tarkoitus kohdentaa pienyrityksille ja heikoimmassa asemassa oleville maille. Näin pyritään lisäämään investointeja ja työpaikkoja.

Lisäksi raportissa esitetään kolme uutta keinoa auttaa pk-yrityksiä saamaan rahoitusta: vakuudet, arvopaperistaminen (jossa riskejä hajautetaan kokoamalla yhteen omaisuuseriä) ja riskien yhdistäminen.

Pk-yritykset

Pieniä ja keskisuuria yrityksiä luonnehditaan usein talouselämän selkärangaksi. Menestyäkseen ne tarvitsevat kuitenkin rahoitusta ja byrokratian karsimista.

Komissio pyysi vuonna 2012 pk-yrityksiä yksilöimään kymmenen EU-säädöstä, jotka aiheuttavat kaikkein eniten hallinnollista rasitusta. Useita näistä kymmenestä EU-säädöksestä DeutschEnglishfrançais on jo parannettu: pk-yrityksillä on nyt esimerkiksi paremmat mahdollisuudet osallistua julkisiin hankintoihin, ja kulutustavaroiden turvallisuutta koskevia vaatimuksia on yksinkertaistettu.

Investointisuunnitelma Euroopalle

EU-maat sopivat vuonna 2012 nk. kasvu- ja työllisyyssopimuksella toimista talouden piristämiseksi. Komissio uskoo, että EU-maat voivat itse ponnistella vielä enemmän tilanteensa parantamiseksi, ja kasvu- ja työllisyyssopimuksen tilannekatsauksessaan DeutschEnglishfrançais se yksilöi aloja, joilla tarvitaan lisää yhteistyötä.

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä