Navigatsioonitee

ELi juhid ülemkogu kohtumisel mais © EU

27. ja 28. juunil toimuval ELi juhtide tippkohtumisel on päevakorras noorte tööpuudus, väikeettevõtjad ja laenuandmise suurendamine.

Ülemkogu kohtumise eel on komisjon esitanud soovitused kõigi nende valdkondade kohta ning komisjoni president José Manuel Barroso on saatnud kirja ELi liikmesriikide riigipeadele ja valitsusjuhtidele, kutsudes neid üles jõudma üksmeelele.

Töötus

Praegu on peaaegu kuus miljonit alla 25-aastast eurooplast tööta. Mõnes riigis on rohkem kui pooled tööd soovivatest noortest töötud.

Komisjoni üleskutse võtta meetmeid noorte töötuse vähendamiseks DeutschEnglishfrançais pakub uusi ideid noorte tööhõive suurendamiseks ning ärgitab valitsusi rakendama kiiresti juba varem kokkulepitud kavad, nagu noortegarantii DeutschEnglishfrançais .

Selle meetmega nähakse ette, et kõigile noortele pakutakse nelja kuu jooksul pärast kooli lõpetamist või töötuks jäämist kas hea töökoht või võimalus õpipoisiõppeks, praktikaks või haridustee jätkamiseks.

Komisjon sooviks noorte tööpuuduse vastu võitlemiseks eraldatud kuus miljardit eurot võtta kasutusele juba aastatel 2014 ja 2015, mitte jaotatuna ELi kogu järgmise seitsmeaastase rahastamisperioodi peale, nagu algselt planeeritud.

Laenuandmise suurendamine

Kui kapitali on vähe, on ka vähem panku nõus andma laenu, eriti väikeettevõtjatele. Euroopa Investeerimispank suurendab aga laenuandmist 60 miljardi euroni aastas kuni aastani 2015. Aruandes majandusele laenuandmise suurendamise kohta DeutschEnglishfrançaisportuguês selgitatakse, kuidas need vahendid tehakse kättesaadavaks eelkõige väikeettevõtjatele ja haavatavamatele liikmesriikidele, suurendades investeeringuid ning tööhõivet.

Aruandes esitatakse ka kolm uut viisi, kuidas väikeettevõtjatel on võimalik raha saada, hõlmates tagatisi, väärtpaberistamist (riski jaotamine varade koondamise näol) ning riskide koondamist.

Väikeettevõtjad

Väikeettevõtjaid nimetatakse sageli majanduse selgrooks. Kuid et nad saaksid olla edukad, vajavad nad rahastamisvõimalusi ning võimalikult vähe bürokraatiat.

2012. aastal palus komisjon väikeettevõtjatel teha kindlaks ELi õigusaktid, mis tekitavad neile kõige rohkem probleeme. Paljusid neist kümnest kõige enam koormavast õigusaktist DeutschEnglishfrançais on juba täiustatud – väikeettevõtjatel on nüüd parem juurdepääs riigihangetele, samuti on lihtsustatud tooteohutuse eeskirju.

Investeerimiskava Euroopale

2012. aastal leppisid ELi liikmesriigid kokku mitmes majandust ergutavas meetmes (majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkulepe). Komisjoni arvates saavad liikmesriigid oma olukorra parandamiseks ise rohkem ära teha. Aruandes „Majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkulepe: üks aasta hiljem” DeutschEnglishfrançais loetleb komisjon need valdkonnad, kus tuleks teha rohkem koostööd.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad